Pin It

Savantul Atamanciuc indică 2 forme: 1) Juridică (bazată pe respectul legilor) şi 2) Organizatorică (care se realizează prin activităţi colective şi individuale în vederea îndeplinirii scopului preconizat).

Prin metodă înţelegem un ansamblu de activităţi conştiente în vederea realizării unui scop.

Potrivit savantului Mihai Oroveanu, există două metode în administraţia publică: convingerea şi constrângerea. Savantul Atamanciuc grupează toate metodele în două categorii:

  • Metode de funcţionare a organelor administraţiei publice (includ procedeele implicate în pregătirea şi realizarea deciziilor administrative)
  • Metode de asigurare a realizării scopului şi obiectivelor administraţiei publice (care se referă la aspectul de influenţă asupra comportamentului uman). Ele, la rândul lor, pot fi:
  1. Metode etico-morale – care se adresează moralei, demnităţii omului, având drept scop popularizarea scopului şi conţinutului administrării. Includ mijloace de stimulare morală. Esenţa unor asemenea metode – formarea unor convingeri.
  2. Metode socio-politice – sunt legate de condiţiile de muncă şi odihnă ale oamenilor şi constau în oferirea de servicii sociale, implicarea subalternilor în munca de conducere. Metodele date influenţează asupra posibilităţii de autorealizare a oamenilor.
  3. Metode economice – reprezintă modalităţi de atingere a scopului prin respectarea cerinţelor legilor economice. Implică stimularea şi sancţionarea economică. Exemple: salariu, prime, condiţii mai bune de muncă, orar flexibil, etc.
  4. Metode administrativ-organizatorice – exprimate prin indicaţii, instrucţiuni, recomandări, reguli pentru subalterni, control şi supraveghere a activităţii lor.

Remarcă. Metodele a) – c) sunt metode de convingere, metoda d) – de constrângere.