Pin It

Rolul primordial în activitatea AP – factorul uman. Este nevoie de resurse umane care exercită sarcini. Pentru dezvoltarea factorului uman este necesar de promovat o politică de personal. De politică de personal în domeniul sistemului se ocupă direcţia Politicii de cadre a cancelariei de stat. Politica de personal include:

  1. analiza resurselor umane, elaborarea unui plan
  2. recrutarea personalului care prevede atragerea potenţialelor pentru ocuparea funcţiilor vacante în AP
  3. selectarea personalului şi angajareape bază de concurs
  4. dezvoltarea personalului, care include formarea şi instruirea
  5. salarizarea şi motivarea
  6. evaluarea şi monitorizarea rezultatelor personalului , gestionarea carierii.