Pin It

Orice organizaţie colectează şi primeşte diferite tipuri de informaţii. Se poate argumenta că la dispoziţia guvernului există o gamă potenţială deosebit de amplă. Pentru marea parte a organizaţiilor din sectorul public, informaţiile despre grupul ţintă al reglementărilor sunt relevante pentru identificarea viitoarelor probleme şi oportunităţi.

        Existenţa unui număr important de surse de informaţii aflate la dispoziţia guvernului creează, pentru acesta, o serie de oportunităţi. Se poate face distincţia dintre statisticile pe produs, care sunt realizate incidental în derularea procesului administrativ şi statisticile de ansamblu, al căror scop este producerea de informaţii.

          Pentru numeroase activităţi, guvernul generează un număr de statistici asupra unor subiecte diferite: de la rapoartele referitoare la numărul de crime, la cele despre volumul importului.

          Pentru colectarea de informaţii, guvernul are nevoie de resursele necesare pentru a realiza anchete de mari dimensiuni. În plus, guvernul are puterea de a obliga persoanele sau firmele să ofere informaţiile de care are nevoie. Totuşi, multe dintre datele colectate de guvern sunt obţinute ca urmare a răspunsurilor benevole.

         Se folosesc diverse categorii de informaţii. De la cele foarte structurate, până la cele ne-structurate.

         Dintre modalităţile formalizate de colectare a informaţiilor menţionăm: analize de piaţă, prognozele, anchetele tehnologice, analiza politică etc.

          Dintre modalităţile ne-formalizate de colectare a informaţiilor cităm: anchetele publice, comitetele de selectare, consultative, reprezentanţii grupurilor de interese, precum şi informaţii de la membrii parlamentului, rapoartele interne provenite de la oficiile regionale, rapoartele ambasadelor, activităţile de informaţii de spionaj ş.a.m.d.

Guvernul are mai puţine dificultăţi în transferarea informaţiilor între organizaţiile publice, comparativ cu firmele care s-ar putea afla în competiţie unele cu altele. Totuşi, indiferent cât ar fi de deschis guvernul, pot apare o serie de dificultăţi cu privire la transparenţa transferului de date.