Pin It

       Acest  concept  emerge de la viziunea managemetului politic referitoare la viitoarele evoluţii ale  spaţiului public ţintă  al politicii. 

     Managementul politic  trebuie să formalizeze şi să disemineze atât viziunea, cât şi valorile politicii şi să se asigure că acestea sunt cunoscute şi acceptate de toate grupurile ce compun spaţiul ţintă al politicii publice, dar şi de toţi actorii implicaţi în procesul politicii publice respective. 

      Succesul oricărui tip de politică publică este condiţionat de schimbarea culturii  actorilor implicaţi în politica publică, inclusiv a  culturii spaţiului public ţintă.

       Este o schimbare  deosebit de semnificativă deoarece orice alt  tip de schimbare, a metodelor sau a proceselor, este favorizată sau din contră stopată de aceasta.

       Cultura reprezintă calea prin care  membrii unui grup comunică atât între ei, cât   şi cu alte grupuri din societate. 

         În contextul  procesului de comunicare  sunt relevate comportamente, obiceiuri,  practici,  valori,  credinţe şi  viziuni comune  asupra viitorului.

Cultura spaţiului ţintă este reflectată şi,totodată,  devine  tangibilă   prin politicile elaborate şi care în final sunt tranformate  în acţiuni. 

       Cazul ideal este cel în care viziunea  managementul politic coincide cu cea a managementului public şi cu cea a membriilor comunităţii care compun spaţiul public ţintă al politicii.  Prin urmare, iniţierea oricărei acţiuni pentru punerea în practică a unei politicii va fi inspirată şi gerată de această viziune..

       Importanţa noii culturi articulate în jurul transformării urmărite de o anumită politică publică constă  în implicaţiile ce îi revin la punerea în practică a proiectului de schimbare.

      Implementarea secvenţială, doar a acelor practici noi, ce par mai utile sau cu un grad mai larg de aplicabilitate, poate avea efecte remarcabile pe termen scurt. Eforturile fragmentate nu pot însă  susţine performanţa pe termen lung.  De exemplu, politicile publice în domeniul protecţiei consumatorilor nu pot avea decât cel mult succese punctuale, pe termen scurt, în lipsa cristalizării unei culturi solide a consumatorilor.