Pin It

O organizaţie poate fi un ansamblu organizat (Bartoli, 1997) sau invenţii sociale destinate realizării unor scopuri comune prin efort de grup (G. Johns, 1998).

Componentele organizaţiei publice sunt:

  • scopul (misiunea, politici şi strategii ale organizaţiei),
  • oamenii (cunoştinţe, capacităţi, competenţe),
  • tehnologia (procesarea informaţiilor, echipamente birou),
  • structura (corporatistă, operaţiunile, rolurile),
  • cultura (valorile organizaţiei, stilul de conducere),
  • mediul extern (factori sociali, politici, tehnologici, economici, juridici etc.).

Orice organizaţie poate fi văzută ca un sistem de management, sistem ce cuprinde ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional din cadrul unei organizaţii, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor de management în vederea obţinerii eficienţei şi eficacităţii[1].

Acest sistem cuprinde o serie de subsisteme:

  • Subsistemul organizatoric,
  • Subsistemul informaţional,
  • Subsistemul metode şi tehnici de management,
  • Subsistemul decizional.

Subsistemul organizatoric reprezintă ansamblul elementelor de natură organizatorică ce asigură cadrul, combinarea, divizarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea atingerii obiectivelor previzionate. Acest subsistem are în vedere atât organizarea formală cât şi cea informală. Componenta esenţială a acestui subsistem este reprezentată de structura organizaţională „ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea, astfel constituite şi reglementate încât să asigure premisele organizatorice necesare obţinerii performanţelor dorite“.

Subsistemul informaţional cuprinde totalitatea datelor, informaţiilor, circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente într-o organizaţie care au drept scop asigurarea suportului informaţional pentru previzionarea şi atingerea obiectivelor.

Subsistemul metode şi tehnici de management cuprinde ansamlul metodelor, tehnicilor  şi procedurilor utilizate în managementul organizaţiei.

Subsistemul decizional cuprinde ansamblul deciziilor adoptate şi aplicate în cadrul organizaţiei. Acesta este considerat un adevărat sistem de comandă prin intermediul căruia se exercită toate funcţiile procesului de conducere, şi anume previziune, organizare, coordonare, antrenare-declanşare a acţiunii, control reglare.

Subsistemul decizional reprezintă componenta cea mai activă a sistemului de management, direcţionând dezvoltarea de ansamblua organizaţiei şi a componentelor acesteia şi declanşând acţiunile personalului din cadrul organizaţiei.

Adesea, acest subsistem este comparat cu sistemul nervos, neuronul, celula de bază a acestuia fiind reprezentată de decizie.

 

[1] Asupra sistemului de management al organizaţiei, O. Nicolescu, Management, Ed. Economică, Bucureşti, 1996