Pin It

Din punct de vedere al conţinutului funcţional, deciziile sunt:

  • Decizii de planificare;
  • Decizii organizaţionale;
  • Decizii de conducere;
  • Decizii de stimulare (a angajaţilor, de exemplu);
  • Decizii de control.

După nivelul de elaborare a deciziilor :

  • Decizii strategice. Sunt deciziile care stabilesc orientările de perspectivă; ele se iau în colectiv, vizează ansamblul activităţii economice a societăţii comerciale.
  • Decizii tactice. Acestea se iau pentru o perioadă mai mică de un an şi
   vizează o activitate sau o subactivitate a societăţii comerciale.
  • Decizii operaţionale. Sunt decizii repetative, de rutină şi se referă la perioade scurte, care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice şi individuale.

În funcţie de certitudinea atingerii obiectivelor, deciziile pot fi:

  • Decizii certe
  • Decizii incerte
  • Decizii de risc

În raport cu sfera de cuprindere a decidentului deciziile se clasifică astfel:

  • Decizii individuale. Ele sunt adoptate de către un singur cadru de conducere.
  • Decizii colective – adoptate în grup.