Pin It

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante reprezintă o altă modalitate de modificare a raportului de serviciu şi se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public, pe o funcţie publică rămasă temporar vacantă, pe durata suspendării raportului de serviciu al titularului acelei funcţii publice.

            Această măsură se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Termenul de 6 luni este durata maximă admisă de legiuitor, ceea ce nu înseamnă, însă, că aceasta nu poate interveni de mai multe ori într-un an calendaristic pe perioade mai mici de 6 luni.

            Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se realizează prin promovarea pe funcţia publică rămasă vacantă a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice, prevăzute pentru postul care urmează a fi ocupat.

            În acest caz, în situaţia în care salariul corespunzător funcţiei publice vacante pe care este delegat să o exercite este mai mare decât cel al funcţiei publice  pe  care  este  titular,  funcţionarul  public are dreptul la acest salariu. În situaţie contrară se menţine salariul anterior al funcţionarului public.