Pin It

Intrarea în vigoare a actului administrativ este acel moment din care actul administrativ este susceptibil de a fi pus în executare, de a produce efecte juridice.

            Aşadar, trebuie reţinute cele două principale consecinţe ale intrării în vigoare a actului administrativ şi anume aceea după care actul administrativ este susceptibil de a produce efecte juridice şi aceea după care actul administrativ este susceptibil de executare.

  1. a) Susceptibilitatea actului de a produce efecte juridice

            Momentul în care drepturile şi obligaţiile prevăzute în actul juridic sunt definitiv formate şi, deci, actul produce efecte juridice, marchează intrarea în vigoare a actului administrativ.

            Efectele juridice ale actului administrativ au ca punct de plecare în timp, data intrării în vigoare  a acestui act. În principiu, organele administraţiei publice nu pot să dea actelor administrative pe care le fac efecte retroactive.

            Raţiunea acestei reguli constă în aceea că organele administraţiei publice emit actele administrative în funcţie de circumstanţele prezente pe care aceste organe le cunosc.

            Dacă ar emite acte administrative cu caracter retroactiv ar face acest lucru pentru situaţii de fapt care se situează în trecut. Sunt însă şi excepţii de la aceasta regulă. Astfel, pot fi emise acte administrative cu caracter retroactiv atunci când legea stabileşte competenţa organelor administraţiei publice în acest sens.

            Este de esenţa actului administrativ să pună în executare legea. Ca atare, dacă legea are caracter retroactiv este de la sine înţeles că actele administrative de aplicare trebuie să aibă acelaşi caracter.

            Excepţia o formează, de asemenea, actele administrative cu caracter declarativ. Drepturile pe care le constată şi le declară aceste acte se situează în timp înainte de emiterea actului administrativ. Recunoscându-se aceste drepturi prin actul administrativ, momentul în care se produc efecte juridice este acela în care au luat naştere drepturile declarate de act.

            Excepţie fac şi actele administrative cu caracter jurisdicţional, care, de asemenea, rezolvând un litigiu juridic constată existenţa unor drepturi şi obligaţii din momentul ivirii litigiului pe care actul îl rezolvă.

            b)Actul administrativ este susceptibil de a fi executat

            Îndată ce a fost emis actul administrativ, el trebuie să fie pus în executare de către cei cărora li se adresează. Mai întâi, de către organele administraţiei publice competente să facă acest lucru şi de către persoanele fizice şi juridice care trebuie să i se conformeze.

            Plângerea persoanelor fizice sau juridice împotriva actelor administrative se poate face numai din momentul în care actul este susceptibil de a fi executat. Până în acel moment, actul nu a intrat în vigoare şi nu are nici o consecinţă juridică.

            În ceea ce priveşte stabilirea momentului intrării în vigoare a actului administrativ, pentru organele administraţiei publice care trebuie să pună în executare actul administrativ, actul intră în vigoare îndată ce a fost emis şi a fost adus la cunoştinţa celor competenţi să-l execute.

            Pentru persoanele fizice sau juridice care trebuie să se conformeze acestor acte, momentul intrării în vigoare este acela în care le-a fost făcut cunoscut actul. Din acest moment le este opozabil actul administrativ.

            Publicitatea actelor administrative este de doua feluri, după cum actul administrativ este normativ sau individual.

            Pentru actele administrative publicitatea se face prin publicarea acestor acte în diferite zone, prin afişare, prin difuzare la radio şi televiziune, prin publicarea în monitorul oficial ş.a.

            Uneori, normele juridice prevăd un anumit fel de publicaţie pentru actele administrative cu caracter normativ.

            Atunci când normele juridice nu prevăd o anume modalitate de publicare a actelor administrative, publicarea este lăsată la aprecierea organelor administraţiei publice, în ceea ce priveşte modalităţile sale.

            Actele administrative cu caracter individual sunt notificate celor interesaţi. Notificarea actelor administrative se face prin mijloace variate. În esenţă, acestea constau în aducerea la cunoştinţă celor interesaţi a conţinutului actului administrativ.

            Uneori, notificarea actelor administrative individuale poate fi făcută prin publicare. Astfel, în cazul în care actul administrativ se adresează unui număr mai mare de persoane, notificarea se face printr-un anunţ care se afişează sau este publicat în presa scrisă ori vorbită.