Pin It

Mutarea funcţionarului public în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice poate fi definitivă sau temporară.

            Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice se dispune de către conducătorul acesteia, cu acordul scris al funcţionarului public interesat.

            Deşi legea nu prevede, considerăm că mutarea definitivă poate fi realizată doar pe o funcţie publică echivalentă şi poate avea loc la iniţiativa funcţionarului public interesat, în acest mod, de modificarea raportului său de serviciu.

Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autorităţii sau instituţiei publice, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea pregătirii profesionale şi menţinerea salariului pe care îl are funcţionarul public.

            Rezultă că mutarea temporară reprezintă o măsură obligatorie pentru funcţionarul public, întrucât este luată în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarului public.

            Durata maximă a acestei măsuri este de 6 luni într-un an. Mutarea temporară are loc într-o funcţie echivalentă, cu respectarea pregătirii profesionale necesare ocupării funcţiei publice respective.

            În cazul mutării într-un alt compartiment, are loc modificarea cu caracter temporar sau definitiv a  funcţiei  şi  locului  de  muncă,  salariul funcţionarului public rămânând neschimbat.