Pin It

Proiectele propuse pe termen scurt erau în totalitate vizate în conformitate cu obiectivele impuse de Uniunea Europeană în cadrul iniţiativei "e-Europe", pentru a permite accesul electronic atât la informaţii, cât şi la serviciile principalelor organisme, prin crearea unui set de portaluri.

Portalurile au fost propuse, de asemenea, ca un mijloc de accesibilitate, mai ales în combinaţie cu noile servicii de înaltă eficienţă, către alte instrumente, cum ar fi semnătura electronică şi cartea de identitate electronică (I.D. card), care, altfel, ar putea părea inaccesibile şi inutile cetăţenilor şi agenţilor economici.

Pe parcursul planului de acţiune pe termen scurt era nerealist să se ceară crearea unui portal care să ofere o integrare totală a serviciilor diferitelor organisme ale administraţiei publice centrale, aşa cum era prevăzut în viziunea de perspectiva a programului "e-Government".

Portalurile de informaţii. Trebuia încurajată crearea arhivelor, garantarea calităţii datelor conţinute şi permiterea accesului larg şi complet la acestea prin intermediul portalurilor de informaţii, care uşurează accesul prin Internet şi explorarea bazei de date a administraţiei publice.

Specificaţiile pentru portaluri

Obiectivele acestei acţiuni erau:

  • ● elaborarea unui standard comun pentru crearea portalurilor de informaţii ale organismelor administraţiei publice centrale;
  • ● elaborarea unei liste cuprinzând bazele de date de importanţă naţională, care să fie accesibilă prin Internet, şi a planului de implementare a acestei măsuri;
  • ● monitorizarea stadiului de atingere a obiectivelor planului.

Actul normativ prevedea crearea unei bănci de date cuprinzând legislaţia primară şi secundară care să permită o rapidă localizare, după subiect sau domeniu, a tuturor documentelor pertinente, potenţând utilizarea cuvintelor cheie sau a codurilor semantice pentru căutare strict direcţionată, după subiect şi după locaţia tuturor documentelor referitoare la un domeniu dat.

Mai mult, se prevedee elaborarea unui instrument care să uşureze evidenţa legilor în cadrul legal existent în funcţie de codul alocat, utilizând atât tehnicile cunoscute de marcare a textului, cât şi tehnicile hipertext, astfel încât să fie facilitate deopotrivă atât orientarea în "labirintul legislativ", cât şi elaborarea coordonată a textelor de lege.                      

Se urmărea ca portalurile pentru furnizarea serviciilor nu numai că vor permite numai accesul la informaţii, ci şi solicitarea interactivă de servicii sau efectuarea de tranzacţii. Planul de acţiune viza crearea unui portal de servicii către cetăţeni, unul pentru servicii către agenţi economici, un portal specializat pentru servicii de angajare a forţei de muncă şi unul special pentru certificări.

 Accesul la portalurile de servicii prevedea necesitatea, utilizării semnăturilor digitate ca mijloace legale de validare a declaraţiilor transmise.

Cartea de identitate electronică (I.D. card) este un card de plastic prevăzut cu un chip electronic, folosit ca instrument de editare şi autentificare a semnăturilor, poate fi utilizat ca mijloc de identificare în vederea accesării portalurilor de servicii. Aceasta va evita proliferarea cardurilor specializate; altfel, în absenţa unei soluţii standard, fiecare organism al administraţiei publice va putea crea propriul card de acces la serviciile sale.

Crearea unui portal care să materializeze accesul nelimitat al cetăţenilor la serviciile unitare integrate constituia scopul final al Strategiei Guvernului privind IAP, respectiv al planului de acţiune.