Pin It

Toate proiectele inovatoare de anvergură trebuie să fie susţinute de o viziune clară care să specifice obiectivele generale ce trebuie atinse. Strategia Guvernului propusă cetăţenilor şi care poate fi realizată datorită posibilităţilor actuale ale tehnologiei informaţionale poate fi rezumată în cele ce urmeazã, astfel:

  • ● Cetăţenii pot beneficia de orice servicii publice la care au dreptul printr-o cerere adresată oricărui birou administrativ autorizat să exercite serviciile respective, indiferent de domiciliu sau de competenţa judiciară teritorială.
  • ● Când solicită un serviciu, în afara actelor personale de identitate, cetăţeanul nu trebuie să furnizeze alte informaţii personale care sunt deja în baza de date a oricărei administraţii publice. O dată ce respectivul cetăţean a fost identificat, sistemul informaţional al ghişeului trebuie să fie capabil să asigure, direct de la orice agenţie sau departament care le deţine, toate informaţiile necesare pentru autorizarea exercitării serviciilor solicitate.
  • ● Cetăţenii nu trebuie să ştie cum se organizează statul pentru acordarea serviciilor sau care este departamentul la care solicită aceasta, ci pot solicita un serviciu exclusiv pe baza propriilor necesităţi şi fără să ştie cu ce se ocupă fiecare organism.
  • ● Cetăţenii trebuie să poată sesiza administraţia o singură dată, la momentul producerii evenimentului, despre orice schimbare intervenită în viaţa lor sau - în măsura în care poate fi relevantă - despre viaţa unor terţe persoane. Această sesizare va produce automat efecte corespunzătoare. Administraţia va păstra pentru fiecare cetăţean un fişier separat, permiţându-i acestuia să transmită schimbarea intervenită către toate organismele interesate şi să activeze serviciile corespunzătoare.