Pin It

Fondurile care se constituie la dispoziţia autorităţilor publice pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii se formează pe seama transferului de putere de cumpărare de la diverse persoane fi­zice sau juridice către organele administraţiei de stat centrale sau locale.

  • Finanţele reprezintă relaţii economice în formă bănească. Dar nu toate relaţiile băneşti apărute în procesul repartizării şi circulaţiei produsului intern brut sunt, în acelaşi timp, şi relaţii financiare. Sfera finanţelor publice este mai restrânsă decât cea a relaţiilor băneşti, cuprinzându-le doar pe cele care exprimă un transfer de valoare, nu şi pe cele care reflectă o schimbare a formelor valorii. În legătură cu transferul de valoare, ca generator al relaţiilor financiare, este necesar să se precizeze unele aspecte, cum sunt:
  • manifestarea relaţiilor financiare este determinată de trans­ferul de valoare în formă bănească, fie de la persoane fizice sau juridice către fondurile publice care se constituie în economie, fie de la acestea către persoane fizice sau juridice. Fluxurile băneşti au loc deci în dublu sens. Transferul de valoare are caracterul de transfer de putere de cumpărare. Pentru acele situaţii în care transferul se efectuează în natură, acesta exprimă relaţii de repartiţie, fără însă a conduce la formarea de relaţii financiare, fapt care se poate realiza doar după valorificarea produselor respective, din forma marfă în forma bani;
  • transferul de valoare se efectuează, de obicei, fără contra- prestaţie directă. Pentru impozitele achitate, oricare ar fi acestea, plătitorii - persoane fizice sau juridice - nu primesc o contraprestaţie directă. De asemenea, pentru beneficiarii pensiilor şi ajutoarelor nu se poate stabili o legătură directă între sumele primite de la buget şi contribuţiile plătite de persoana în cauză;
  • transferul de valoare la şi de la fondurile constituite în eco­nomie are loc, în general, în condiţii de nerambursabilitate. Doar o mică parte a acestor transferuri se realizează cu titlu rambursabil, ca, de exemplu: sumele vărsate de persoanele fizice sau juridice în contul împrumuturilor publice contractate de stat, garanţiile depuse de administratorii şi cenzorii societăţilor comerciale sau de persoanele care gestionează bani sau alte valori publice.

Există o strânsă legătură între relaţiile băneşti care se realizează cu schimbarea formelor valorii şi relaţiile financiare, în sensul că cele dintâi le condiţionează pe cele din urmă. Astfel, vânzarea - cumpă­rarea unor bunuri sau servicii permite apariţia relaţiei de transfer de putere de cumpărare, corespunzător impozitului (sau impozitelor) conţinute în preţul sau tariful respectiv. Plata salariului (care presu­pune o schimbare a formelor valorii) constituie suportul formării rela­ţiei financiare pe care o reprezintă plata impozitului pe venit datorat de angajat.

Relaţiile financiare apar ca urmare a transferului de valoare la fondurile ce se constituie în economie sau de la acestea către diverşi beneficiari; transferul se efectuează prin intermediul banilor, fără echivalent, în cea mai mare parte cu titlu nerambursabil, în scopul satisfacerii nevoilor sociale.

Fiind relaţii economice apărute în procesul repartiţiei produsului intern brut, relaţiile financiare fac parte din baza economică a societăţii.