Pin It

Prin participare cetăţenească se înţelege procesul prin care preocupările, nevoile şi valorile cetăţenilor sunt încorporate în procesul decizional al administraţiei publice locale.[1]

Avantajele democraţiei nu sunt reprezentate doar de alegerile libere prin care cetăţenii îşi pot alege reprezentanţii ci şi de „parteneriatul” care există între aceştia în luarea deciziilor.

La baza participării cetăţenilor sunt prezente următoarele cerinţe ce trebuiesc îndeplinite:[2]

Administraţia locală deschisă spre implicarea cetăţenilor în activitatea complexă a procesului de guvernare.

Transferul continuu de informaţii de la administraţie la cetăţeni.

Modalităţi eficiente prin care administraţia culege informaţii de la cetăţeni.

Cetăţeni informaţi care îşi onorează obligaţia de a participa ca parteneri egali în activităţile administraţiei, deoarece înţeleg problemele.

Metodele de participare cetăţenească variază în funcţie de nivelul implicării publicului în activitatea administraţiei. Astfel întâlnim cinci niveluri ale participării [3] :

Informare : oferirea de informaţii echilibrate şi obiective către public pentru că acesta să înţeleagă problemele, alternativele şi soluţiile;

Consultare : obţinerea de răspunsuri de la public în legătură cu analize, alternative, decizii, acte normative;

Implicare : .lucrul direct cu publicul, pe tot parcursul procesului, pentru a se asigura că problemele şi îngrijorările publicului sunt înţelese şi luate în considerare în mod real;

Colaborare : parteneriat cu publicul în fiecare aspect al luării deciziilor, inclusiv în elaborarea alternativelor şi identificarea soluţiei preferate;

Delegare : plasarea deciziei finale în mâinile publicului

Principala responsabilitate a administratiei publice este sa informeze cetatenii despre planurile ce pot afecta drepturile si interesele oricarui cetatean.

O altă îndatorire importanta pe care administraţia o are este aceea de a educa cetăţenii cu privire la ce înseamnă participarea cetăţenească şi care este rolul lor în activităţile administraţiei.

De aceea admnistratia trebuie să fie pregătită să:

-să împărtăşească informaţiile într-o manieră onestă, completă şi clară;

-să ofere cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile şi de a influenţa deciziile administraţiei într-un mod corect şi deschis;

-să încurajeze cetăţenii să profite de aceste posibilităţi;

-să se angajeze în explicarea modului in care s-a luat decizia, furnizând toate argumentele care au fundamentat această decizie.

În acest timp cetăţenii trebuie să înţeleagă drepturile şi obligaţiile care le revin pentru a participa la luarea deciziilor la nivel local, decizii care le pot influenţa direct sau indirect vieţile. De aceea participarea cetăţenească nu este doar responsabilitatea administartiei ci şi a cetăţenilor.

Dintre responsabilităţile acestora amintim:

-să observe ce face administraţia locală şi în ce scop.

-să fie pregătiţi să îşi aducă o contribuţie când administraţia planifică să facă ceva ce poate să le afecteze interesele.

-să abordeze reprezentaţii administraţiei cu o atitudine pozitivă.

-să manifeste interes în a înţelege problemele, incluzând restricţiile cu privire la ceea ce poate să facă administraţia.

-să-şi exprime interesele şi ideile clar şi complet.

-in situaţiile potrivite, să încerce să colaboreze constructiv cu oficialii administraţiei locale pentru a găsi şi implementa soluţii satisfăcătoare pentru ambele părţi.

Accesul liber la informaţiile de interes public – legat de acest aspect accesul liber la informaţie nu este o favoare, este un drept! Avem nevoie de acest drept foarte important deoarece:

  • ● cetăţeanul plăteşte taxe şi impozite statului;
  • ● cetăţeanul trebuie să fie responsabil şi să vrea să stie cum este gestionat banul public;
  • ● cei pe care cetăţenii i-au ales trebuie să-şi respecte promisiunile;
  • ● funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba cetăţeanului şi nu invers;
  • ● administraţia publică este din ce în ce mai transparentă;
  • ● pur si simplu este dreptul cetăţeanului.

 

[1] V. Alistar, „Transparenta Decizionala in Administratia Publica”, Programul de formare specializata cu durata de un an destinat functionarilor publici de conducere, INA, 2005, p.7

[2] Manualul „Participarea Cetateneasca” disponibil pe site-ul  www.ancic.ro p. 2

[3] V. Alistar, „Transparenta Decizionala in Administratia Publica”, Programul de formare specializata cu durata de un an destinat functionarilor publici de conducere, INA, 2005, p.8