Pin It

Prin prisma trăsăturilor sale definitorii, DIP se distinge de restul ramurilor de drept:

  • statele sunt în acelaşi timp creatori şi destinatari ai normei internaţionale;
  • poziția de egalitate juridică a subiecților DIP;
  • drept consensual, normele sunt create şi acceptate de către subiecții de DIP, care au interesul să-l aplice;
  • drept de coordonare: în lipsa unei autorităţi superioare cu atribuţii legislative, procesul de elaborare a normei are loc pe orizontală;
  • statele se autocenzurează şi se cenzurează reciproc, în vederea asigurării aplicării uniforme a normelor internaționale;
  • obligativitatea dreptului internaţional: sancţiunile nu sunt evidente, dar ele există (colective, individuale);
  • jurisdicţia internaţională există, dar nu este obligatorie: este necesar consimţământul expres al statului.