Pin It

Activitatea consulară a Republicii Moldova este exercitată in principiu de către misiunile

diplomatice permanente, care au secţii sau cancelarii consulare, in care activează funcţionari

consulari de carieră. Modalităţile de numire şi admitere a funcţionarilor consulari de carieră sunt

efectuate conform inţelegerilor bilaterale şi au ca bază prevederile Convenţiei de la Viena din

1963,714, cat şi prevederile legislaţiei naţionale.715

 1. Stabilirea şi incetarea relaţiilor consulare

Activitatea consulară se realizează de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, in baza legislaţiei naţionale şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova

este раrtе, respectandu-se principiul reciprocităţii dreptului internaţional.

Activitatea funcţionarului consular incetează in următoarele cazuri:

 1. a) rechemarea funcţionarului după expirarea termenului stabilit prin articolul 15 al Legii cu

privire la serviciul diplomatic;

 1. b) retragerea exequaturului;
 2. c) revocarea patentei consulare;
 3. d) inchiderea Oficiului Consular;
 4. e) incetarea relaţiilor consulare (art. 88).
 5. Clasele şi personalul oficiilor consulare

Infiinţarea şi desfiinţarea Oficiului Consular sau schimbarea clasei acestuia sint iniţiate de

Ministerul Afacerilor Externe şi aprobate prin hotărare de Guvern.

Oficiilor consulare li se atribuie următoarele clase:

 1. a) clasa 1 - consulat general;
 2. b) clasa II - consulat;
 3. c) clasa III - viceconsulat;
 4. d) clasa IV - agenţie consulară (art. 8).

Oficiile consulare sint conduse, in funcţie de clasa ре саге о deţine, de consul general, consul, viceconsul, agent consular, agent diplomatic, imputernicit cu funcţii consulare sau gerant – care poartă răspundere pentru activitatea instituţiei ре саге о conduce.

Consulul general este desemnat şi rechemat din funcţie prin hotărare de Guvern, la propunerea

ministrului afacerilor externe. Şefii celorlalte oficii consulare, la propunerea Direcţiei Generale Consulare, sint numiri şi rechemaţi din funcţie prin ordinul ministrului afacerilor externe.

Pentru funcţionarii consulari se stabilesc următoarele posturi:

 1. a) consul general;
 2. b) consul;
 3. c) viceconsul;
 4. d) agent consular (art. 17).

Personalul Oficiului Consular este format din:

- funcţionarii consulari sau agenţii diplomatici imputerniciţi cu funcţii consulare, care sint

angajaţi permanent la Ministerul Afacerilor Externe;

- angajaţii consulari, care sint membri ai personalului consular şi care nu şunt responsabili de

exercitarea funcţiilor consulare, dar care sint angajaţi pentru а indeplini atribuţii administrative

şi tehnice;

personalul de serviciu, care pot fi şi cetăţeni ai statului de reşedinţă.

III. Exercitarea funcţiilor consulare

Funcţiile consulare sint exercitate de către:

 1. a) funcţionarii consulari in cadrul oficiilor consulare;
 2. b) diplomaţii cu funcţii consulare din cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.

Pe teritoriul Republicii Moldova funcţiile consulare se exercită de către Direcţia Generală

Consulară a Minisierului Afacerilor Externe.

 1. Funcţionarii consulari onorifici

Conform prevederilor art. 81 al Statutului consular Republica Moldova recunoaşte institutul

funcţionarilor consulari onorifici.

Ministerul Afacerilor Externe, cu acordul autorităţilor competente ale Statului de reşedinţă,

poate imputernici un funcţionar consular onorific cu exercitarea funcţiilor consulare stipulate in Capitolul III al Statutului consular al Republicii Moldova. In cadrul Oficiului Consular onorific al Republicii Moldova, in cazul in care este recepţionat acordul prealabil al statului de reşedinţă, pentru efectuarea atribuţiilor consulare poate fi delegat un funcţionar consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.