Pin It

1.CONDITIILE ISTORICE DE APARITIE SI ORIGINEA BUGETULUI DE STAT

 

            Dreptul bugetar isi are originea in Anglia(aprox. 1215) – Magna Charta Libertatum= regale nu avea voie sa ceara impozite si taxa fara acceptul parlamentului

            Semnificatia financiara a bugetului vine de la urmatorul concept:

 • cancelarul tezaurului prezenta Camerei Deputatilor un proiect privind mijloacele de acoperire a cheltuielilor publice , care se gasea intr-o mapa de piele.
 • Deschiderea mapei cu ocazia expunerii proiectului = deschiderea pungii cu bani/ deschiderea bugetului
 • In Franta , termenul de buget apare aprox. la 1789 , folosit intr-o circulara (1802) , in Legea Finantelor(1806) si proiectul de Constitutie(1815)
 • Romania: termenul de buget – Regulamentul Organic al Moldovei(1831-1832) , unde intalnim termenul de ‘bugea’ si ‘biuge’ si expresia ’inchipuirea cheltuielilor pentru anul urmator’.
 • Conceptual de buget s-a format in perioada separarii puterilor legislative si executive si atribuirii Parlamentului rolul decisive in gestionarea finantelor.

2.BUGETUL DE STAT-NOTIUNE TRASATURI SI NATURA JURIDICA

 

            NOTIUNE. Este un stat de prevedere a veniturilor si cheltuielilor pe o perioada limitata de timp , un tablou comparative si evaluative al veniturilor de incasat si cheltuielile de efectuat(doctrina)

                               Legea contabilitatii(1893) – este actul prin care sunt prevazute si prealabil aprobate veniturile si cheltuielile anuale ale statului si ale altor autoritati(colectivitati) publice.

            TRASATURI.

 -    act cu caracter precizionar

 • act cu valabilitate limitata in timp
 • act de autorizatie a veniturilor si cheltuielilor publice
 • act prin care Parlamentul exercita controlul adminstrarii finantelor publice.

            TEORII SI DOCTRINA STATELOR CU EC.DE PIATA PRIVATA;NATURA JURIDICA A BUGETULUI DE STAT.

 1. Bugetul de stat nu este o lege , el are 2 parti: - o parte de venituri bugetare

                                                                              - o parte de cheltuieli bugetare

Studiind natura veniturilor se face distinctie intre venituri ordinare  si venituri extraordinare/din alte surse.

            Venituri ordinare= se opineaza ca titlurile juridice de realizare a acestora sunt acte juridice ala caror prevederi sunt puse in aplicare  de agentii administrative in baza legilor de instituire a impozitelor si taxelor(bugetul=act administrative)

            Venituri extraordinare=(din capital , din cedarea folosintelor) bugetul de stat nu poate avea caracter juridic(este un act de evaluare de ordin financiar)

            Cheltuieli=bugetul de stat este conditia obtinerii din tezaurul public a sumelor necesare realizarii obiectivelor aprobate prin legile bugetare(bugetul de stat=act-conditie)

 1. bugetul de stat este o lege propriu zisa si constituie un program de administrare pentru exercitiul bugetar urmator = legea bugetara anuala este o decizie emanate de la puterea legislative
 2. bugetul de stat este atat lege cat si act administrativ = este lege in partile lui creatoare de dispozitie generala(veniturile ce urmeaza a se incasa ) si este act administrative in partile lui creatoare de dispozitii individuale(cheltuielile ce vor fi efectuate)
 3. bugetul de stat este un act juridic si un act politic in acelasi timp = este un act de autorizare a veniturilor de incasat si a cheltuielilor de efectuat , precum si o transpunere financiara a unei viziuni politice adica este un document de sinteza care reflecta politioca financiara- bugetara a statului la un moment dat

3.BUGETUL PUBLIC NATIONAL

 

NOTIUNE

            A fost introdus in sistemul bugetar prin legea privind finantele publice nr.10/1991(abrogate); Constitutia din 1991(art.137 , al.1) si o regasim in constitutia revizuita actuala(art.136 , al.1)

            Deoarece in Constitutie sunt reglementate partile sale componente( bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale , si bugetele locale ale comunelor , oraselor , judetelor) se poate considera ca bugetul public national cuprinde toate  veniturile si cheltuielile publice , ceea ce este fals , deoarece annual,parlamentul aproba 2 legi bugetare-legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat  , si pentru ca  Constitutia nu aproba bugetul institutiilor  publice de subordonare centrala/locala si bugetele fondurilor speciale extrabugetare.

STRUCTURA

            Sistemul bugetar din Romania cuprinde:

-    bugetul de stat

 • bugetul asigurarilor
 • bugetul fondurilor speciale
 • bugetul trezoreriei statului
 • bugetele institutiilor publice autonome
 • bugetele institutiilor publice finantate integral/partial din bugetul de stat , al asigurarilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale dupa caz
 • bugetele institutiilor publice finantate integral din fonduri private
 • bugetele fondurilor externe nerambursabile
 • bugetele fondurilor provenite din credite contractate/garantate de stat.
 • bugetele locale

            Primele 9 categorii de bugete sunt prevazute in art.1 , al.2 din legea 500/2002 a finantelor publice , iar a 10-a , in legea 273/2002 privind finantele publice locale

            Consideram ca bugetul public national este un document care serveste la fundamentarea relatiilor dintre celelalte categorii de bugete componente si de reflectare a acestor relatii  dupa aprobarea  bugetelor respective.

IMPORTANTA

 • bugetul public national participa la indeplinirea functiilor si sarcinilor statului
 • asigura autonomia unitatilor administrative-teritoriale
 • garanteaza realizarea protectiei sociale
 • asigura echilibrul financiar si cel monetary si valutar
 • influeteaza procesele macroeconomice.

CONTINUT

 • bugtetul de stat este cea mai importanta categorie din bugetul public national
 • este reprezentat de venituri si cheltuieli publice

Venituri publice=mijloacele si modalitatile practice de constituire a fondurilor banesti ale statului intr-o perioada legal determinate

                            = venituri curente fiscale(preponderente)-contributiile de asigurari si venituri nefiscale , venituri din capital, incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(legea bugetului de stat)

Cheltuieli publice=modalitate de repartizare si utilizare a fondurilor banesti publice pentru satisfacerea trebuintelor generale ale societatii

                               =structural or economica rezulta din art.4 din legea bugetului de stat:cheltuieli curente , cheltuieli de capital , imprumuturi , rambursari de credite interne si externe.

4.LEGILE BUGETARE ANUALE

 

 • art.138(3) din Constitutie si art 18 din legea finantelor publice=bugetul de stat se aproba prin lege
 • art.46(2) din Constitutie=legea bugetului de stat este o lege ordinara
 • art.65(2) , lit.b=aprobarea bugetului de stat se face prin lege
 • din punct de vedere al naturii juridice , legea bugetului de stat poate sa contina orice functie de natura juridical care nu este contrara Constitutiei si legilor ordinare
 • obiectul legii bugetului de stat (art1) il constituie stabilirea volumului  veniturilor si a structurarii acestora pe capitole , al cheltuielilor pe destinatii si ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat  , bugetul fondului national unic pentru asigurarile sociale de sanatate , creditelor externe , fondurilor externe nerambursabile , precum si pentru sumele allocate din venituri proprii.

TRASATURI:

 • se perzinta Parlamentului spre aprobare intr-o documentatie completa(proiectul bugetului de stat , proiectul legii bugetului de stat , raporturile privind situatia economica-financiara/macroeconomica pentru anul bugetar de referinta si proiectia acesteia pentru urmatorii 3 ani)
 • are aplicabilitate pentru intregul exercitiu bugetar
 • nu este imperios necesar sa fie aprobat in fiecare an
 • coexista cu unele masuri complexe de infaptuire a rolului finantelor publice moderne:autorizeaza guvernul de a contracta imprumuturi , aprobarea  unor masuri fiscale , aprobarea unor excedente/deficite bugetare

5.CONCEPTUL DE  BUGETARE

  

Bugetarea = procesul prin care sunt allocate resursele financiare limitate , care implica alegerea intre obiectivele urmarite si cheltuielile publice esentiale

Cuprinde 3 componente:

 -    generarea resurselor financiare

 • solicitarea de cheltuieli din aceste resurse
 • alocarea resurselor

Intalnim 2 termeni – microbugetarea(pune accentual pe actorii bugetari : entitai finantate , ordonatori de credite , Ministerul Finantelor Publice , Guvernul , Parlamentul , grupuri de interes , cetatenisi strategiile urmarite de acestia)

 • macrobugetarea (pune accentul nu numai pe actorii bugetari , ci sip e procesul bugetar si pe mediul economic , social si politic in care acesta se desfasoara)