Pin It

Sistemul dreptului este rezultatul unităţii tuturor ramurilor şi instituţiilor de drept. Dreptul ca sistem al tuturor normelor juridice are mai multe subdiviziuni numite „ramuri de drept”.

Ramura de drept este cea mai largă grupare de norme juridice. Ea reglementează relaţiile sociale dintr-un anumit domeniu al vieţii sociale, în baza unor metode specifice de reglementare şi a unor principii comune (exemplu de ramuri de drept: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul penal).

Instituţia juridică reprezintă totalitatea normelor juridice organic legate, aparţinând unei ramuri de drept, norme ce reglementează relaţii sociale apropiate, înrudite. Sau altfel spus, ea reprezintă un fascicul, un grup de norme juridice ce reglementează un grup de relaţii sociale apropiate, din cadrul unei anumite ramuri de drept. De exemplu: instituţia căsătoriei din dreptul familiei, instituţia juridică a moştenirii din dreptul civil, instituţia juridică a infracţiunii în dreptul penal.

Între subdiviziunile (ramurile) dreptului nu există una a dreptului economic. Există însă numeroase ramuri de drept ce conţin noţiuni şi reglementări economice. Unele ramuri de drept conţin aproape exclusiv reglementări de natură economică, precum: dreptul comercial sau dreptul fiscal. Altele însă conţin doar anumite aspecte de natură economică (de exemplu: 1) dreptul penal reglementează: o serie de infracţiuni economice; condiţiile răspunderii penale a administratorilor societăţilor comerciale; sancţiunile penale incidente în caz de evaziune fiscală etc.; 2) dreptul civil conţine reglementări comune tuturor ramurilor de drept privat precum: capacitate juridică a persoanelor fizice şi juridice, contractele civile, condiţiile generale de executare a obligaţiilor, reglementarea dreptului de proprietate).

De aceea, în cadrul acestei discipline se vor analiza, mai întâi, unele elemente de teoria generală a dreptului, comune tuturor ramurilor de drept. Apoi se va face o analiză succintă a celor mai importante instituţii juridice din diferite ramuri ale dreptului cu conotaţii economice.

Cât priveşte elementele de „teoria generală a dreptului”, trebuie subliniat faptul că, în literatura de specialitate, aceasta este o disciplină de sine stătătoare, cunoscută şi sub denumirea de „fundamentele dreptului”, „introducere în drept” sau „enciclopedie juridică” şi care are ca principală preocupare efectuarea unui studiu preliminar de orientare, a unei sinteze a întregii ştiinţe a dreptului.

Prin urmare, studiul disciplinei de drept economic presupune efectuarea unei sinteze a celor mai importante noţiuni de drept, în general, şi apoi a celor cu implicaţii economice, în special.