Pin It

Din punct de vedere al apartenenţei dreptului (ansamblului de norme juridice) la un bazin de civilizaţie juridică, în ştiinţa dreptului comparat, există mai multe familii de drept:

  1. a) cea romano-germanică (din care face parte şi dreptul românesc, cel francez, italian, spaniol etc.)
  2. b) cea anglo-saxonă (sistemul cammon law): îşi are originea în Anglia, fiind în vigoare în S.U.A., Australia, Noua Zeelandă. Acest sistem are la bază precedentul judiciar, respectiv reguli stabilite prin hotărâri judecătoreşti anterioare.
  3. c) dreptul socialist (valabil în perioada comunistă; ignora proprietatea).
  4. d) dreptul musulman (aplicabil în zonele din Asia şi Africa). Are la bază reguli cutumiare (obiceiuri) şi dogme religioase.
  5. e) dreptul hindus.
  6. f) chinez, japonez etc.
  7. g) dreptul comunitar european (aplicabil în Uniunea Europeană).Are ca subdiviziuni:
  8. Dreptul comunitar originar- reprezentat de tratatele constitutive ale U.E. şi cele modificatoare (Tratatul de la Paris, cel de la Roma, Tratatul de la Maastricht);
  9. Drepult comunitar derivat- reprezentat de ansamblul normelor juridice rezultate din actele (regulamente, directive, decizii, recomandări) instituţiilor comunitare.