Pin It

Capitalul social al societăţii de acţiuni trebuie să fie destul de mare (minimum 25 milioane). Aceasta creează dificultăţi în ceea ce priveşte constituirea societăţii.

Legea consacră două modalităţi de formare a capitalului social, considerate şi ca modalităţi de constituire a societăţii pe acţiuni.

  1. a) Prima modalitate implică aporturile asociaţilor la constituirea societăţii şi este denumită constituire simultană sau constituire fără apel la subscripţia publică. Este spontană pentru că formarea capitalului social are loc în acelaşi timp cu încheierea actului constitutiv al societăţii. Procedura este simplă fiind folosită şi la societatea în nume colectiv, la societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată.

În cazul în care există un minim de asociaţi, care acoperă cu aporturile lor întregul capital social şi se efectuează vărsămintele necesare, se poate trece la constituirea societăţii şi realizarea actului constitutiv.

  1. b) A doua modalitate de constituire presupune formarea capitalului social şi cu contribuţia altor persoane decât cele care o iniţiază. Modalitatea este denumită constituire continuată sau prin subscripţie publică.

Fondatorii

Persoanele fizice sau juridice care au iniţiativa constituirii societăţii se numesc fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele fizice care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă şi alte infracţiuni. Aceste persoane nu vor putea fi nici administratori, directori executivi sau reprezentanţi ai societăţilor pe acţiuni.

Prospectul de emisiune

Fondatorii încep acţiunea lor de iniţiere a unei societăţi comerciale prin întocmirea unui prospect de emisiune. Este vorba de un înscris care cuprinde o ofertă adresată publicului de a subscrie la acţiunile societăţii care se constituie.

Sub aspect juridic prospectul apare ca o ofertă de a contracta făcută unor persoane nedeterminate.

Adunarea constitutivă

Cel mult în termen de 15 zile de la data încheierii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutivă a societăţii.

Având în vedere caracterul greoi al procedurii de constituire prin subscripţie publică, această modalitate este puţin utilizată.