Pin It

O primă clasificare a dreptului este aceea în drept intern (aplicabil într-un anumit stat, în raporturile dintre acesta şi cetăţenii săi ori în raporturile dintre cetăţenii acelui stat) şi drept extern (aplicabil în relaţii dintre diferite state ori între cetăţenii unor state diferite).

Cea mai importantă împărţire a dreptului este însă aceea în:

  1. a) drept privat
  2. b) drept public

Această clasificare are la bază: criteriul utilităţii, obiectul de reglementare diferit, cât şi interesul general sau particular.

În componenţa dreptului public intern intră următoarele ramuri de drept:

1) dreptul constituţional – reglementează relaţiile sociale din domeniul organizării puterilor publice, distribuirea competenţelor în stat, forma statului, drepturile fundamentale ale cetăţenilor etc.;

2) dreptul administrativ – reglementează organizarea puterii executive la nivel central şi local, relaţiile dintre cetăţeni şi autorităţile administrative etc.;

3) dreptul penal – are ca obiect de reglementare apărarea socială împotriva faptelor infracţionale ce pun în pericol ordinea de drept;

4) dreptul muncii şi al securităţii sociale – reglementează relaţiile de muncă şi de protecţie socială (contracte de muncă, protecţia muncii, şomaj, concedieri etc.);

5) dreptul financiar – reglementează relaţiile financiar-fiscale, cele bancare etc.;

6) dreptul procesual (sau procedura) ce poate fi penal sau civil – reglementează relaţiile ce privesc buna desfăşurare a procesului judiciar (instanţele competente, regulile de judecată, de urmărire penală, căile de atac etc.).

Dreptul privat reglementează relaţiile sociale, patrimoniale şi personal nepatrimoniale, la care participă particularii. În dreptul privat intern intră:

  1. a) dreptul civil (este dreptul privat general, comun);
  2. b) dreptul comercial (reglementează relaţiile sociale de comerţ);
  3. c) dreptul familiei (desprins din dreptul civil – reglementează căsătoria, relaţiile dintre soţi, drepturile copiilor etc.);
  4. d) dreptul proprietăţii intelectuale (reglementează relaţiile sociale privitoare la: drepturile de autor, brevetele de invenţie, mărci şi modele industriale etc.).

Există şi alte ramuri de drept care se încadrează în dreptul intern sau extern, în cel privat sau public. De pildă:

- dreptul mediului (sau ecologic);

- dreptul internaţional public;

- dreptul internaţional privat;

- dreptul maritim şi fluvial etc.

De asemenea, există unele discipline conexe, colaterale unora dintre ramurile de drept menţionate, precum: medicina legală, criminalistica, criminologia etc.