Pin It

Noţiune şi caracteristici

Băncile au calitatea de intermediar principal în circulaţia bunurilor. Ele transformă activele nemonetare în monedă.

Societatea bancară este societatea comercială cu personalitate juridică, având un statut special, diferit de al altor societăţi comerciale. Particularitatea decurge din două aspecte: din obiectul specific al actelor de comerţ pe care le îndeplinesc, denumite „comerţul de bancă” şi din supravegherea care se exercită asupra lor de către autoritatea centrală de profil, Banca Naţională a României.

Reglementări juridice

Societăţile bancare sunt reglementate de Legea nr. 26/1990, privind registrul comerţului, Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, Legea nr. 58/1998, privind activitatea bancară şi Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României.

Obiectul activităţii

Societatea bancară are ca obiect de activitate: atragerea de mijloace disponibile de la persoanele fizice şi juridice, sub formă de depozite, în conturile acestora; acordarea de credite pe diferite termene; emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente; efectuarea de plăţi prin viramente între conturile clienţilor; vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare.

Particularităţile constituirii

Societăţile bancare se pot constitui sub forma societăţilor pe acţiuni sau comandită pe acţiuni. Este interzisă expres constituirea lor sub forma societăţilor cu răspundere limitată.

Legea în vigoare stabileşte pentru societăţile bancare unele condiţii suplimentare privind constituirea lor: autorizaţia prealabilă a Băncii Naţionale; capitalul minim subscris să fie de 50 milioane, neputând fi depus sub forma aportului în natură sau în muncă; cota minimă de vărsământ în momentul subscrierii nu poate fi mai mică de 50% şi vărsământul se efectuează integral în cel mult 2 ani de la data constituirii societăţii.

În activitatea lor, băncile au obligaţia să aplice reglementările emise de Banca Naţională a României. În rest, societatea bancară îşi desfăşoară activitatea în mod asemănător cu celelalte societăţi pe acţiuni.