Pin It

Caracteristici

Societăţile comerciale în domeniul asigurărilor au, potrivit legii, trăsături care le diferenţiază de alte societăţi comerciale, atât în ceea ce priveşte constituirea, cât şi în ceea ce priveşte funcţionarea şi controlul societăţii.

Formele asociative admise de lege pentru societăţile de asigurare sunt societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată.

Capitalul social minim care urmează să fie subscris la constituirea societăţii este în funcţie de felul acesteia. Dacă se constituie o societate de asigurări, asigurări-reasigurări, capitalul social minim necesar este de 25 milioane lei pentru fiecare fel de societate de asigurări menţionată. Capitalul social vărsat la constituire trebuie să fie de 50%.

Constituirea societăţii

În vederea constituirii societăţii comerciale, fondatorii trebuie să obţină avizul oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi de reasigurare din Ministerul Finanţelor Publice.

După obţinerea avizului favorabil, fondatorii vor parcurge fazele obişnuite pentru constituirea societăţilor comerciale.

Societăţile comerciale se pot asocia şi forma uniuni naţionale ori pot adera la organizaţiile internaţionale cu caracter profesional.

În România pot desfăşura activităţi de asigurare şi societăţile străine de asigurare dacă îndeplinesc anumite condiţii cum ar fi asocierea cu persoane fizice sau juridice române în vederea constituirii de societăţi de asigurare.