Pin It

1.NOTIUNI GENERALE

 

            Reglementare juridical de baza: L313/2004 a datoriei publice ; H.G.2415/2004 priv normele de aplicare a datoriei publice

            Imprumutul de stat=un mijloc de completare a fondurilor banesti publice in situatia existentei unor cheltuieli care nu pot fi acoperite din venituri ordinare(curente)

            Datoria publica guvernamentala=totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului la un moment dat , provenite din imprumuturi facute de catre stat in nume propriu sau garantate de catre acesta de pe pietele financiare

            Datoria publica locala=totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale administratiei publice locale la un moment dat , provenite din imprumuturi contractate direct/garantate.

            OBIECTIVELE IMPRUMUTURILOR:

 • finantarea deficitului bugetar
 • mentinerea unui sold corespunzator in bugetul trezoreriei statului
 • finantarea unor proiecte sau alte necesitati importante
 • sustinerea balantei de plati la un moment dat.

            AVANTAJELE IMPRUMUTURILOR:

 • consolideaza patrimoniul statului si ale unitatilor administrative – teritoriale
 • activeaza capitalul privat din economie
 • activeaza economiile banesti ale populatiei.

            DEZAVANTAJELE IMPRUMUTURILOR:

 • angajeaza generatiile viitoare
 • reduce capitalul circulat din economie=> aceste imprumuturi sunt mijloace la care este justificat sa se apeleze , insa numai datorita unor inevitabile , si pe cat posibil , cu o finalitate productive.

           Imprumutul reprezinta o conventie intre persoane fizice si juridice romane , institutii si organisme financiar – bancare internationale(in calitate de creditori) si stat , unitatile administrative – teritoriale(in calitate de debitor) prin care creditorii pun la dispozitia debitorilor o suma de bani cu titlu de imprumut ,iar debitorii se oblige sa o restituie in anumite conditii.

 

2.DATORIA PUBLICA

 

           In literature de specialitate sunt cunoscute mai multe sensuri ale datoriei publice efectuate de catre stat si unitatile administrative-teritoriale

           In functie de marimea si termenii de contractare a imprumutului , avem:

 • in sens larg = datoria publica cuprinde sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari , persoane fizice si juridice , le datoreaza strainatatii la un moment dat.
 • in sens restrans=imprumuturile de stat cuprind obligatii banesti ale statului fata de strainatate cu urmatoarele exceptii:imprumuturile pe termen scurt ; investitiile facute de stat si unitatile administrative fara termen de rambursare/lichidare ; credite externe cu perioada de gratie foarte mare ; fonduri externe nerambursabile ; imprumuturi externe negarantate.
 • in interpretarea Bancii Mondiale=imprumuturile cuprind sumele datorate de stat unor creditori externi publici si private in valuta , in bunuri si servicii , pe termen mediu si lung , precum si sumele datorate de persoanele juridice de drept public si privat garantate de stat
 • Datoria publica neta=-cuprinde diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari in strainatate(constituite din valuta si imprumuturi acordate) si activele de acelasi fel detinute de rezidentii unei tari in tara de referinta

            In alta opinie , datoria publica este de 2 feluri: flotanta(pe termen scurt) si consolidata(pe termen mediu si lung)

            In procesul contractarii si administrarii datoriilor publice guvernamentale , un rol important il are M.F.P. care are urmatoarele atributii legale:

 • estimarea lichiditatilor pentru realizarea cheltuielilor bugetare
 • contractarea , administrarea si rambursarea imprumuturilor
 • emiterea scrisorilor de garantie
 • elaborarea proiectului legii bugetare anuale si plafonului de indatorare cu aceasta ocazie
 • stabilirea conditiilor de finantare si refinantare a datoriilor publice
 • coordonarea relatiilor cu agentiile internationale de rating
 • prezentarea semestriala a situatiilor imprumuturilor
 • elaborarea contului general al datoriilor publice

            Au luat nastere 2 institutii:

Serviciul datorii publice=caracterizeaza efortul financiar annual al statului

                                         =cuprinde totaliotatea sumelor reprezentand rate de capital , dobanzi , comisioane si alte costuri aferente datoriilor publice pentru o perioada determinate

Registrul datoriilor publice=  baza de date organizata pe support magnetic/hartie care evidentiaza situatia datoriilor publice in ordine cronologica si cuprinde 4 subregistre                 ( subregistrul datoriilor publice guvernamentale interne , subregistrul datoriilor publice guvernamentale externe , subregistrul datoriilor publice locale interne , subregistrul datoriilor publice locale externe)

                                               =fiecare subregistru  are 2 pozitii distincte: datoria publica directa , datoria publica garantata

 

 1. ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPRUMUTURILOR DE STAT

 

            Denumirea legala a imprumuturilor: - unele imprumuturi arata destinatia lor(pentru reconstructie , dezvoltare)

 • unele sunt destinate acoperirii deficitului bugetar
 • unele arata avantajele lor(imprumuturile cu dobanda)

            Valoarea nominala: - reprezinta suma inscrisa pe titlul unui imprumut si exprima marirea creantei debitorului

            Valoarea reala: - este reprezentata de suma cu care se cumpara/vinde un titlu de imprumut (inscris de valoare)

 • poate fi mai mar/mai mica decat valoarea nominala

           Cursul: - exprima pretul  la care se cumpara/vand titlurile de imprumut

 • poate fi mai mare/mai mic decat valoarea nominala
 • exprima pretul la care se cumpara /vand 100 unitati monetare valoare nominala( 100 lei , 100 euro , 100 dolari)

           Termenul de rambursare: Imprumuturile de stat pot fi: - pe termen scurt(pana la un an)

 • pe termen mediu( 1-3-5 ani)
 • pe termen lung(peste 5 ani)
 • perpetue(fara termen)

            Pretul folosirii imprumuturilor: - dobanda(venit fix inscrisa in titlu de imprumut; este proportionala cu valoarea nominala a titlului)

 • castigurile(venituri differentiate ca marime de care beneficiaza numai unii dintre creditori , prin tregere la sorti)
 • alte avantaje(prima de rambursare , exonerarea de la plata impozitelor si taxelor respective , acceptarea la plata unor impozite sit axe a unor asemenea inscrisuri , garantarea inscrisurilor respective in cazul /impotriva inflatiei monetare)

4.INSTRUMENTELE ACTUALE ALE DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE

 

 • titlurile de stat interne si externe
 • imprumuturile efectuate la banci , institutii de credit existente si persoane fizice si juridice
 • imprumuturile de stat de la guverne si institutii guvernamentale straine , institutii financiare/de la alte organe internationale
 • imprumuturile temporare interne din disponibilitateaq contului general al trezoreriei statului
 • garantiile de stat

5.CARACTERISTICILE TITLURILOR DE STAT

 

a)Sunt emise de catre MFP.

 - sunt exprimate in moneda nationala

 - sunt  cf. de pe pietele interne in moneda nationala si valuta(pe pietele externe) la cuantumurile necesare , in scopul indeplinirii urmatoarelor obiective:

 • ●administrarea riscului valutar
 • ●constituirea dobanzilor
 • ● diversificarea creditelor
 • ● optimizarea lichiditatilor pt efectuarea cheltuielilor bugetare
 • ●optimizarea cheltuielilor bugetare cu datoria publica
 • ● optimizarea ponderii in portofoliul imprumuturilor , a titlurilor de valori negociabile.

b)Se prezinta in urmatoarele 2 forme:

 - titluri materializate ca inscrisuri imprimate cu mentiuni obligatorii(emitent , valoarea nominala a imprumutului respectiv , alte beneficii)

 - titluri nematerializate inregistrate in cont.

c)oferta de vanzare a titlurilor respective , trebuie sa cuprinda:

 - denumirea si data emisiunii

 -  valoarea titlurilor

 - forma imprumuturilor

 - titluri purtataoare de dobanzi

 - nivelul dobanzii

 - plata scadentei

5) IMPRUMUTURILE DE STAT INTERNE:

 

 • functioneaza in scopul finantarii unor investitii si refinantarii deficitului bugetar
 • mai sunt utilizate3 pt refinantarea datoriei publice interne a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale
 • legile bugetare actuale mentioneaza si autorizeaza guvernul sa contracteze imprumuturi de stat interne
 • prevederi asemanatoare sunt prezente si in L500/2002

Clasificare:

a)imprumuturi de stat contractate in nume propriu pe termen mediu si lung pentru finantarea unor cheltuieli publice si a datoriei publice(dobanzi , comisioane)

b)imprumuturi garantate de catre sta = sunt contractate de catre companii , societati nationale , egenti economici diversi la institutii de credit rambursabil pentru care MFP a emis o scrisoare de garantie in numele si in contul statului

                                                            = instrumentele folosite sunt:certificatele de trezorerie cu discount , cu vanzare prin licitatie si cele cu dobanda pentru proprietate

angajarea lor se poate face prin inregistrare in evidentele datoriei publice si mai sunt denumite creante in cont.

7) IMPRUMUTURILE DE STAT EXTERNE:

 

Sunt imprumuturi pe termen mediu si lung contractate de catre stat in nume propriu/garantate de stat , de la guvernele unor tari si institutii  , organisme financiar – bancare internationale (Banca Mondiala , BERD , FMI , BEI , etc) , pentru echilibrarea balantei de plati  externe , cresterea rezervei valutare , actiuni economice prioritare , reforme structurale si sectoriale , etc.

Clasificare:

a)imprumuturi contracte de stat in nume propriu. Se realizeaza in baza  unor acorduri , conventii , memorandumuri si alte instrumente juridice internationale ratificate printr-o lege

Procedura legala: - beneficiarul final(Ministerul de Resort) prezinta o solicitare oficiala MFP in care se arata , de regula , institutia finantatoare , studiul de fezabilitate si sursele de finantare

 • avizul de principiu si obtinerea lui
 • negocierea imprumutului respectiv
 • aprobarea de principiu.
 1. b) imprumuturile de stat garantate. Sunt contractate de agenti economici diversi(societati si companii nationale , societati comerciale) pentru care MFP a incheiat un acord de garantie sau a emis o scrisoare de garantie.

Procedura legala: - entitatile mentionate  initiaza prin Minsterul de Resort/autoritatile publice competente un proiect  de HG.

 • prezentarea spre avizare MFP a urmatoarelor documente: aprobarea comitetului interministerial pentru garantii si credite de comert exterior , proiectul acordului de imprumut sau a scrisorii de garantie , contractul comercial , fundamentarea surselor de rambursare a creditului si a obligatiilor auxiliare
 • intocmirea notei mandat de catre MFP privind conditiile de negociere a imprumutului
 • semnarea acordului de imprumut
 • MFP evalueaza riscurile financiare si emite o scrisoare de garantie avizata de Curtea de conturi

8)CONSOLIDAREA , CONVERSIUNEA , AROZAREA SI AMORTIZAREA IMPRUMUTURILOR PUBLICE:

 

 1. consolidarea
 • pp prelungirea termenului de rambursare a imprumutului respectiv
 • are drept consecinta majorarea sumelor datorate si implicit , a cheltuielilor cu imprumutul respectiv
 • in prezent intalnim si consolidarea deghizata = imprumutul se efectueaza prin achitarea unora vechi
 • un imprumut intern poate fi consolidat prin lege cu motivarea cauzelor care au determinat statul sa ia aceasta masura
 • consolidarea imprumuturilor externe este foarte rar intalnita

B)conversiunea

 - reprezinta operatiunea de reducere a ratei dobanzii aplicata exclusiv imprumuturilor de stat interne

 - este exercitata autoritar de catre stat , care treverseaza anumite perioade de dificultati financiare

 - are loc cu consintamantul creditorilor , ca urmare a sporirii capitalului disponibil pe piata financiara si scaderea dobanzii la imprumuturile respective.

 1. C) arozarea

 - presupune cresterea ratei dobanzii initiale a imprumutului cu scopul de a le face mai atractive , atunci cand piata financiara ofera conditii mai bune decat cele oferite initial de stat , preintampinandu-se astfel fuga populatiei de astfel de titluri.

 1. D) amortizarea(rambursarea)

 -  reprezinta procedeul de stingere a datoriei publice si se realizeaza de regula prin: rambursarea capitalului imprumutat+suma aferenta , rascumpararea titlurilor de valori si plata dobanzii , achitarea rentei anuale in cazul imprumuturilor perpetue(fara termen)

 Alte modalitati: - incapacitatea de plata a statului(insolvabilitatea) ca urmare a unor crize economice

 • stingerea treptata a datoriilor publice(deprecierea monedei in care a fost exprimat imprumutul)
 • repudierea obligatiei financiare asumate(refuzul expres al statului de a-si onora obligatiile asumate)

Impotriva  statelor care nu-sionoreaza obligatiile asumate , creditorii pot lua masuri diverse:

 • presiuni diplomatice pt.reluarea platilor
 • interdictii aplicate bancilor proprii
 • amenintarea cu forta
 • interzicerea imprumuturilor din statele respective
 • folosirea fortei armate
 • instituirea embargoului asupra importurilor