Pin It

Un alt organ principal al O.N.U., care are atribuţii şi competenţe pe linia apărării juridice a drepturilor omului, este Secretariatul acestei organizaţii internaţionale de vocaţie universală.

În cadrul Secretariatului O.N.U., principalul organ subsidiar care are preocupări în domeniul drepturilor omului este Centrul pentru drepturile omului. Acest organ este condus de către Secretarul general adjunct pentru drepturile omului, care este, de asemenea, şi Directorul general al Oficiului O.N.U. de la Geneva, unde Centrul îşi are de altfel sediul.

Centrul pentru drepturile omului are rolul de a ajuta Adunarea Generală a O.N.U., Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru drepturile omului şi alte organe ale O.N.U. pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele prevăzute în Carta O.N.U., Declaraţia Universală a Drepturilor O    mului şi Convenţiile internaţionale în această materie adoptate sub egida O.N.U.

Principalele atribuţii ale Centrului sunt:16

 • centralizarea activităţilor în domeniul drepturilor omului, realizate de către organele subsidiare ale O.N.U.;
 • oferirea de servicii de secretariat şi servicii tehnice organelor O.N.U. cu atribuţii în domeniul drepturilor omului;
 • efectuarea de studii şi cercetări în domeniul drepturilor omului la cererea organelor interesate;
 • întocmirea de rapoartecu privire la respectarea drepturilor omului şi a măsurilor care se impun în acest sens;
 • administrarea programelor de servicii consultative şi de asistenţă tehnică în domeniul drepturilor omului;
 • asigurarea legăturii cu organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii cu preocupări în acest domeniu;
 • strângerea şi difuzarea de informaţii şi întocmirea publicaţiilor.

Centrul a fost organizat în şase secţii corespunzătoare domeniilor de activitate desfăşurate, după cum urmează:17

 • secţia de instrumente internaţionale;
 • secţia de comunicări;
 • secţia de proceduri speciale;
 • secţia de cercetări, studii şi prevenirea discriminării;
 • secţia de servicii consultative;
 • secţia de relaţii externe, publicaţii şi documentare.

Ca urmare a schimbărilor rapide intervenite în viaţa internaţională şi a extinderii fără precedent a activităţilor O.N.U. în domeniul drepturilor omului a apărut necesitatea reorganizării Centrului pentru drepturile omului. Această reorganizare a avut în vedere conferirea unei mobilităţi mai accentuate în utilizarea personalului şi a măririi eficienţei Centrului. Astfel, în anul 1990 s-au creat trei servicii care cuprind secţiile mai sus amintite. Aceste servicii sunt:

 • serviciul legislaţiei şi luptei împotriva discriminărilor rasiale;
 • serviciul de aplicare;
 • serviciile consultative de asistenţă tehnică şi de informare.

Dată fiind importanţa deosebită pe care O.N.U. o acordă problematicii drepturilor omului, în cadrul Secretariatului s-a instituit funcţia de Secretar general adjunct pentru drepturile omului, care asigură coordonarea între programele cu privire la drepturile omului şi activităţi asemănătoare întreprinse în cadrul Secretariatului O.N.U. şi organismele O.N.U. El îl reprezintă pe Secretarul general la reuniunile organelor care se ocupă de drepturile omului şi în cadrul altor manifestări organizate pe această linie.

De asemenea, încurajează ratificarea şi aplicarea convenţiilor internaţionale în caest domeniu, ajută Secretarul general să-şi exercite bunele oficii în cadrul acţiunilor umanitare şi asigură serviciile de secretariat în cadrul Comisiei pentru drepturile omului şi a altor organe care se ocupă de aceste probleme.

 1. Celelalte organe ale O.N.U., respectiv Curtea Internaţională de Justiţie, Consiliul de Tutelă şi Consiliul de Securitate, pot avea unele însărcinări privind protecţia juridică a drepturilor omului, dar nu acestea sunt principalele atribuţiuni ce le-au fost conferite prin Carta O.N.U.

 

16 Vasile Popa, I. Adamescu, Drepturile omului, Editura P.U.R., 1994, p.51.

17 Vasile Popa, I. Adamescu, Drepturile omului, Editura P.U.R., 1994, p.52.