Pin It

 

 1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a Dreptului Funciar.
 2. Definitia, principiile, metodele Deptului Funciar.
 3. Sistemul DR. Funciar si legatura lui cu alte ramuri de drept.

  

 1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar

Obiectul de reglementare a D. Func. - sunt raporturile sociale ce apar in timpul folosirii pamintului.

Specificul raporturilor e legat de functiile pe care le indeplineste pamintul pentru diferite ramuri ale economiei nationale.

In agricultura si silvicultura pamintul e principalul mijloc de productie, unde stratul fertil are o insemnatate hotaritoare.

Cu totul alte functii au terenurile de pamint in restul sferelor de activitate economica. Pentru industrie, transport, construcii, localitati, terenurile sunt spatiu, suprafata, teren de amplasare a cladirilor,utilajelor, cailor de comunicatie .

Indeplinirea acestor functiigenereaza aparitia si existenta raporturilor funciare, exprimate in relatii sociale ce apar la atribuirea, folosirea, retragerea si protectia terenurilor de pamint.

Reiesind din aceea ca pamintul ca principalul mijloc de productie si conditia principala pentru satisfacerea cerintilor materiale a societatii, se afla in legatura cu celealte componente ale naturii si rezulta ca raporturile funciare interactioneaza cu cele silvice, acvatice si trebuie sa stabilim ca raporturile funciare au caracter prioritar fata de celelalte grupuri de raporturi sociale din domeniul folosirii obiectelor naturale.

Astazi in conditiile efectuarii reformei agrare si a celei funciare, caracterul raporturilor juridice funciare se schimba radical. Trecerea de la nationalizarea la privatizarea pamintului, infaptuirea demonopolizarii proprietatii de stat asupra pamintului si improprietarirea rela a taranilor prin legiferarea dreptului de proprietate, confirma aparitia si existenta unor noi particularitati ale raporturilor funciare.

Dupa stabilirea noilor forme de proprietate aasupra pamintului, raporturile funciare au dobindit caracter patrimonial.

Pamintul e  obiect al raporturilor de vinzare-cumparare, gajare, arenda, donare, mostenire etc. deci terenurile sunt bunuri imobile si se incadreaza in circuitul de piata(economic si civil).

Pe de alta parte nu toate raporturile sociale, care au ca obiect pamintul sunt raporturi funciare( ex. cele ce apar in procesul platii pentru folosirea pamitului, al stabilirii si perceperii impozitului funciar, au ca obiect pamintul, dar nu sunt de ordin funciar.

Raporturile funciare reglementate de normele dreptului funciar devin raporturi juridice funciare( Constitutia RM, normele Codului Funciar s.a acte normative emise conform legislatiei in vigoare).

Relatiile din sfera folosirii si protectiei altor bogatii naturale, subsol, paduri, ape, regnul animal si vegetal, aerul sunt reglementate prin legislatie speciala(ex. Codul apelor).

Subiectii raportului funciar – se numesc detinatorii de terenuri.

Obiecte – sunt sectoare de teren, cotele de teren si dreptul asupra lor.

Raporturile juridice funciare sunt unice dupa forma lor si se impart in mai multe tipuri :

 

 1. Dupa continutul reglementarilor juridice al drepturilor si obligatiilor subiectilor :
 • de proprietate funciara ;
 • din domeniul administrarii de stat al pamintului ;
 • de protectie a pamintului.
 1. Dupa categorii de terenuri :
 • cu destinatie agricola ;
 • cu destinatie industriala ;
 • extravilanul localitatilor ;
 • intravilanul localitatilor.

Raporturile financiare care apar in procesul posesiunii si folosirii a terenurilor de pamint si a drepturilor asupra lor, constituie obiectul de reglementare a dreptului funciar.

 1. Definitia, principiile, metodele DR. Funciar.

Dreptul funciar – ramura distincta in sistemul national juridic cuprinde o totalitate de norme juridice stabilite sau sanctionate de stat, care reglementeaza raporturi sociale de folosire a pamintului, conditiile si mijloacele de productie, in scopul folosirii lui rationale, al imbogatirii solului, precum si al apararii drepturilor si intereselor ale subiectilor relatiilor funciare.

Dreptul funciar car amura de drept distincta are obiectul sau de reglementare, principii si metode specifice, precum si norme specifice cuprinse in izvoarele acestor ramuri.

Principiile dreptului funciar :

 • Diversitatea si egalitatea juridica a tipurilor si formelor de proprietate asupra pamintului ;
 • Circuitul terenului ca obiect de dispunere ;
 • Folosirea rationala a pamintului ;
 • Administrarea de stat a fondului funciar ;
 • Raspunderea juridica pentru incalcarea legii funciare ;
 • Gospodarirea sinestatatoare conform destinatiei lor;
 • Egalitatea subiectilor privind folosirea pamintului.

 

Metode de reglementare:

 • metoda imperativ-obligatorie;
 • metoda dispozitiva.

 Metoda imperativ-obligatorie – prezinta prescriptii si interdictii pentru indeplinire de catre detinatorii de trenuri.

Metoda dispozitiva – mai multe conduite si stabilirea unor limite de  comportament a participantilor la relatiile funciare si atribuirea posibilitatilor de a reglementa liber, de sinestatator relatiile dintre ei conform legislatiei in vigoare.

In caz de neindeplinire binevola a normelor de Drept Funciar si de incalcarea drepturilor si obligatiunilor stabilite de ele se aplica constringeri din partea statului, care prevad tragerea la raspundere.(Ex. la folosirea irationala si cu incalcarea destinatiei terenurilor, autoritatile publice pot retrage terenurile din folosinta conform legislatiei in vigoare).

3.Sistemul DR. Funciar si legatura lui cu alte ramuri de drept.

Sistemul Dr. Func. – cuprinde totalitatea institutiilor juridice financiare care au strinsa legatura intre ele si o aranjare logica consecutiva, dupa rolul si insemnatatea lor, in reeglementarea raporturilor funciare.

Sistemul Dr. Func. ca disciplina cuprinde partea generala si partea speciala.

 Partea generala – cuprinde notiuni de fond, obiectul si metoda Dr.Func, particularitatile raporturilor juridice, izvoarele.

Partea speciala – cuprinde regimul juridic al categoriilor de terenuri,institutiile acestor parti, norme concrete ce reglementeaza raporturi funciare omogene.

Corelatia cu alte ramuri de drept

Dr. Func. – Dr. Constitutional

 • normele constitutionale privind proprietatea ;
 • economia de piata ;
 • varietatea formelor de gospodarie si si aparea drepturilor si intereselor proprietarului e baza legislativa a Dr. Func.(art.9,46,126,127, Constitutie).

Dr. Func. – Dr. Civil

 • nastera relatiilor de proprietate ;
 • vinzarea – cumpararea, donarea, mostenirea, schimbul, arenda ;
 • drepturile patrimoniale;
 • apararea juridical a dr. funciare etc.

Dr. Func. – Dr. Administrativ

 • sanctiuni administrative cu privire la folosirea irationala a terenului ;
 • raspundera administrativa a persoanelor vinovate de incalcare a legislatiei funciare, dovedesc existenta legaturii dreptului funciar cu dreptul administrativ.

Fara folosirea pamintului e imposibila folosirea celorlalte  obiecte si resurse naturale. Deci corelatia Dr. Funciar cu ramurile ecologice de drept(dr. apelor, silvic, subsolului) e conditionata de faptul ca pamintul ca o parte a mediului natural e un amplasament a totalitatii obiectelor naturale, de unde rezulta necesitatea ecologizarii normelor dr. funciar si a legaturii lor cu protectia obiectelor naturii in ansamblu.