Pin It

 

 1. Notiune de raspundere juridica pentru incalcarea legislatiei funciare
 2. Temeiurile raspunderii juridice
 3. Formele raspunderii juridice pentru incalcarea legislatiei funciare

 

1. Notiune de raspundere juridica pentru incalcarea legislatiei funciare

Raspunderea sociala se aplica in cazul in care comportamentul membrilor societatii contravine intereselor generale, comportamentul individului fiind mereu apreciat de societate si raportat la interesele generale ale ei.

Exista mai multe forme de raspundere sociala: morala, etica, politica, insa din punct de vedere a valorii pentru legalitate cea mai impotranta este cea juridica. Singurul temei, si cel mai important este ca aceasta se refera la incalcarea normelor de drept.

Raspunderea juridica – este o de responsabilitate sociala, care cuprinde complexul de atitudini ale omului in raport cu sistemul normativ juridic din societate in vederea insusirii conservarii si promovarii acestui sistem si valorilor pe care le exprima in scopul mentinerii si promovarii ordinii juridice si binelui public.

Raspunderea juridica sugereaza ideia de sanctiune si reparatie. Ea da expresie unui raport social sanctionat din punct de vedere juridic, in baza caruia o persoana se afla intr-o relatie de obligatie fata de alta persona careia ii datoreaza repararea unui prejudiciu pe care i l-a cauzat.

Raspunderea juridica poate fi privita si ca o institutie juridica a dreptului funciar constituita dintr-o totalitate de norme de drept privind modurile si masurile de constringere si influienta nefavorabila asupra persoanelor care se eschiveaza de la indeplinirea obligatiilor puse in sarcina lor de lege sau raportul contractual  sau care nu respecta ordinea de drept funciara stabilita.

 1. Temeiurile raspunderii juridice

Unicul temei juridic pentru tragerea la raspundere si aplicarea masurilor de constringere o constituie contraventia funciara, care reprezinta in sine fapta ilicita(actiunea  sau inactiunea) comisa cu vinovatie, care atenteaza la ordinea dde drept funciara, la drepturile si interesele legitime ale detinatorilor de teren, in urma careia sunt cauzate anumite prejudiciii.

Contraventia funciara consta din  4 elemente, fiecare din ee avind un continut complex :

 1. Obiectul atentarii care include
 • lotul de teren (in cazul apararii nelegitime, nimicirea stratului fertil sau poluarea terenurilor agricole);
 • bunurile amplasate pe terenuri (constructia samovolnica, deteriorarea intentionata a instalatiilor de investigare);
 • regulile de folosire a terenului (neluarea masurilor de preintimpinare a eroziunii solului, combaterea bolilor si vatamatorilor plantelor agricole);
 • drepturile si interesele detinatorilor de teren (incalcarea dreptului de proprietate asupra terenului, incheierea diferitor tranzactii cu incalcarea legislatiei lezind drepturile detinatorilor, incalcarea termenului de examinare a cererilor cetetenilor).
 1. Subiectul contraventiei persoana care a comis contraventia si urmeaza sa fie sanctionata.
 2. Latura obiectiva care include :
 • comportamentul ilicit exprimat prin actiunile cum ar fi actiunea samovolnica ;
 • inactiunile - neluarea masurilor de eroziune a solurilor ;
 • actiunea necorespunzatoare ( incalcarea termenului de neintoarcere a terenurilor temporar ocupate) ;
 • elementele facultative cum ar fi locul si modul de savirsire a contraventiilor sau mijloacele sau circumstantele.
 1. Latura subiectiva a contraventiei funciare constituita din :
 • semnele obligatorii care sunt vinovatia contravenientului exprimata prin intentie sau imprudenta ;
 • semnele facultative cum ar fi scopul comiterii contraventiei( exp. acapararea, huliganismul in cazul distrugerii bornelor la hotar).

Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor privind protectia terenului se caracterizeaza prin particularitatile :

 • raspunderea juridica este o functie de protectie a statului, prin urmare criteriul ei de formare il constituie gradul de pericol social ;
 • raspunderea juridica nu este un scop in sine, ea fiind destinata nu numai pentru a sanctiona comitereaunor fapte sociale periculoase, dar si pentru a o preveni, iar scopul ei de baza este de a corecta si educa pe cei care incalca normele de drept ;
 • raspunderea este eficienta atunci cind este aplicata intr-un termen rezonabil. Intirzierea reduce eficacitatea pedepsei si de aceia legea stabileste un termen de aplicare a sanctiunilor si se aplica cu conditia respectarii unei proceduri stabilite de lege. - Raspunderea juridica contribuie in cele mai multe cazuri, anume pe calea constringerii de stat, la educarea oamenilor, inclusiv la formarea unei constiinte de mediu.
 1. Formele raspunderii juridice pentru incalcarea legislatiei funciare

Dupa specificul si caracterul normei incalcate si tipul raportului juridic in cadrul careia a avut loc incalcarea legii, se disting mai multe forme de raspundere juridica :

 • penala ;                             - civila ;                 - disciplinara.
 • administrativa ; - materiala ;

In domeniul protectiei terenurilor, raspunderea juridical pote imbraca formele r. contraventionale , civile, penale s.a.

Contraventionala – consta in aplicarea de sanctiuni persoanei vinovate de incalcarea acelor dispozitii legale, care prevad si sanctioneaza contraventia.

Contraventia administrative – o fapta care atenteaza la personalitatea, la drepturile si interesele legitime ale PF si PJ , la proprietate, la ordinea de stat si ordinea publica, precum si alte fapte ilicite pentru care legislatia prevede raspunderea administrativa.

Obiectul contraventiei – il constituie valorile sociale, dr. si interesele legitime aparate prin norme de drept prin care li se aduce atingere.

Subiectul contraventiei – poate fi orice persoana care in conformitate cu legea este recunoscuta vinovata de comiterea contraventiei.

Latura obiectiva – a contraventiei o formeaza actiunea sau inactiunea producatoare de consecinte socialmente periculoase sau care ameninta valorile sociale.

Latura subiectiva – tine de aptitudinea psihica a contravienentului, fata de fapta savirsita si componentele ei care se exprima prin vinovatie.

Contraventiile sunt foarte diverse si in cadrul raporturilor de mediu.

Toate raporturile contraventionale care se nasc din cadrul raporturilor juridice, privind terenurile pot fi clasificate in mai multe grupe :

 • incalcari cu caracter economic : ocuparea nelegitima a terenurilor incalcarea termenului de reintoarcere a terenurilor temporar ocupate, nereintoarcerea lor in starea de destinatie speciala, abaterea samovolnica de la proiectele de organizare a teritoriului;
 • incalcari cu caracter ecologic : poluarea terenurilor destinate agriculturii cu substante chimice, cu deseuri radioactive, cu ape reziduale, nimicirea stratului fertil al solului, neluarea masurilor de printimpinare a eroziunii solului, amlasarea constructia si dare in exploatare a obiectivelor care provoaca efecte de poluare a solului ;
 • incalcari de alta natura : constructia nelegitima, distrugerea bornelor de hotar, incalcarea termenului de examinare a cererilor cetatenilor privind atribuirea terenurilor si tainuirea informatiilor despre fondul funciar disponibil.

Cele mai frecvent intilnite sunt urmatoarele contraventii : ocuparea  nelegitima a terenului, acapararea lui in lipsa unui temei legal, fara obtinerea titlului de autentificare a drepturilor asupra pamintului.

Conform laturii obiective ocuparea nelegitima a terenului este declarata atunci cind are loc ingradirea si instalarea bornelor de hotar si cultivarea terenului.