Pin It

Normativele economice  reprezintă mărimi ce restabilesc niveluri optime de folosire a resurselor pe o perioadă de mai mulţi ani ţinându-se cont de progresul tehnico-ştiinţific.

Normele - reprezintă mărimi individuale ce exprimă, în forma cea mai generală, cheltuielile maxime de muncă vie sau materializată, stabilite pentru realizarea unor acţiuni sau obiective.

Există mai multe grupe de norme:

Norme de folosire ale muncii vii:

- norme de timp;

- norme de producţie;

- norme de deservire a utilajelor sau locurilor de muncă,

  bugetul de timp al executantului.

Normele de folosire a mijloacelor de muncă:

- norme de folosire în timp a utilajelor şi suprafeţelor

   de producţie;

- norme de încărcare ale utilajelor, maşinilor şi liniilor

  tehnologice;

- norme privind consumul de echipament tehnologic (scule,

dispozitive, verificatoare).

Norme de folosire ale obiectivelor muncii:

- normele de consum de materii prime, materiale, combustibil,

  energie etc.

Norme de organizare a producţiei:

- norme de durată a ciclului de producţie;

- norme de stocare a materiilor prime;

- norme de stocare a producţiei nefinalizate.

Norme economice-sociale:

- norme de spaţiu locativ;

- locuri în grădiniţele de copii;

- norme ale spaţiului comercial etc.

Norme şi normative de ocrotire a mediului înconjurător:

- norme de folosire a apei la unitatea de producţie;

- nivelul de purificarte al apei, aerului etc.

Dirijarea nemijlocită a întocmirii normelor şi normativelor se efectuează în mod centralizat de către organele centrale, ministerele şi departamentele, instituţiile respective.

Există şi alte clasificări ale normelor:

 • după durata de acţiune: perspective, curente (anuale) şi operative;
 • după caracterul de cuprindere: interramurale, de ramură şi locale;
 • după amploarea utilizării: individuale şi de grup;
 • după metodele de întocmire: de calcul-analitic, experimental-statistice.

Subsistemul normativelor social economice include:

 • norme de folosire de către populaţie a bunurilor materiale şi serviciilor;
 • norme de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ, servicii comunale şi de transport;
 • normativele de dezvoltare a medicinei;
 • normativele de dezvoltare a ştiinţei, învăţămîntului, culturii;
 • normativele de dezvoltare a comerţului şi alimentaţiei publice;
 • normativele nivelului de trai;
 • normativele stocurilor resurselor naturale etc.(vezi 14,p.32-33).