Pin It

1.- Noţiune.

Fazele de desfăşurare ale infracţiunii intenţionate sunt acele etape pe care le poate parcurge activitatea infracţională din momentul celei dintâi materializări a hotărârii de a săvârşi infracţiunea până în momentul producerii integrale a rezultatului acesteia.

Fazele de săvârşire nu sunt posibile decât în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie, culpa fiind incompatibilă cu ideea activităţii îndreptate conştient către un anumit rezultat ilicit (urmărit sau acceptat).

. Perioadele infracţiunii intenţionate.

2.1.- Perioada internă

În cadrul acestei perioade se pot distinge 3 moment. Primul moment este acela al conceperii infracţiunii. Momentul următor este acela al deliberării.

Perioada internă este specifică – ca şi fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale – numai infracţiunile intenţionate şi se desfăşoară exclusiv în mintea subiectului.

2.2.- Perioada externă

În timpul perioadei externe, procesul de înfăptuire a hotărârii infracţionale parcurge mai multe faze:

-faza actelor preparatorii care cuprinde toate acele acte ce pregătesc săvârşirea acţiunii tipice;

-faza executării propriu-zise, în care se efectuează acţiunea tipică, în materialitatea ei, cu toate actele care o compun;

-faza urmărilor care începe din momentul în care acţiunea tipică a fost efectuată integral constând în vătămarea sau starea de pericol pe care legea penală incriminând fapta a încercat să o prevină.