Pin It
  1. Noţiune

Reabilitarea de drept este forma de reabilitare care intervine din oficiu pentru anumite condamnări de mică gravitate la împlinirea de către condamnat a condiţiilor prevăzute de lege.

 

 

Condiţiile reabilitării de drept

Pentru dobândirea reabilitării de drept se cer îndeplinite anumite condiţii ce privesc:

- condamnarea;

- timpul scurs de la executarea sau stingerea executării pedepsei;

- conduita condamnatului.

  1. Condiţii cu privire la condamnare.

Reabilitarea de drept intervine pentru condamnări de mică gravitate şi anume pentru condamnările la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 1 an. Reabilitarea de drept nu va opera în cazul în care în termenul de 3 ani condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune, chiar dacă pentru noua infracţiune, pedeapsa aplicată nu este exceptată de la reabilitarea de drept şi chiar dacă de la executarea acesteia se împlineşte termenul de 3 ani.

  1. Condiţii privind termenul de reabilitare.

Intervenţia reabilitării de drept este condiţionată de trecerea unui termen de 3 ani de la executarea pedepsei ori de la stingerea executării acesteia.

  1. Condiţii privind persoana condamnatului.

Obţinerea reabilitării de drept este condiţionată de conduita bună a condamnatului care, în decurs de 3 ani, nu trebuie să mai săvârşească infracţiuni.

  1. Reabilitarea de drept în cazuri speciale.
  2. a) reabilitarea de drept ca efect al suspendării condiţionate a executării pedepsei este prevăzută în dispoziţiile art. 86 C.pen. şi intervine la împlinirea termenului de încercare, dacă în cadrul acestuia nu a intervenit o cauză de revocare ori de anulare a suspendării şi tot astfel la împlinirea termenului de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 86 C.pen.).
  3. b) reabilitarea de drept intervine pentru condamnatul militar în termen care execută pedeapsa într-o închisoare militară, la terminarea executării pedepsei, iar în cazul în care pedeapsa a fost redusă cu o treime ori cu jumătate ca urmare a conduitei acestuia (art. 62 alin. 2 C.pen.) la terminarea executării pedepsei astfel reduse.
  4. Efectele reabilitării de drept.

Efectele reabilitării de drept intervin ope legis în practică s-a pus problema dacă pentru condamnări la care este incidentă reabilitarea de drept se poate cere constatarea judecătorească a reabilitării. Hotărârea instanţei de judecată, în acest caz, nu este de acordare a reabilitării, ci de constatare a reabilitării de drept.

Interesul promovării unei cereri de constatare a reabilitării de drept este legată de probarea intervenirii reabilitării de drept prin hotărârea judecătorească, fiindcă în cazierul judiciar intervenirea reabilitării de drept este înscrisă după 2 ani de la împlinirea termenului de reabilitare.