Pin It

Dreptul constituţional este acea ramură de drept care reglementează modul de organizare a societăţii în stat, esenţa, forma şi mecanismul statului, atribuţiile şi responsabilitatea guvernanţilor, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

Normele juridice de drept constituţional reglementează forma de stat, forma de guvernământ, regimul politic, organizarea şi funcţionarea Parlamentului, Guvernului, Președintelui statului, instanţelor judecătoreşti, Curţii Constituţionale, modul de organizare a societăţii în stat, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

Noțiunea dreptului constituțional nu trebuie confundată cu cea de Constituție. Constituția este o parte a dreptului constituțional, cea mai importantă parte, însă drept constituțional există chiar și acolo unde nu există constituție, domeniul său de aplicare fiind mai largă decît cea a constituției.