Pin It

Corporaţia Financiară Internaţională a fost înfiinţată în 1956 cu scopul de a dezvolta sectorul privat în ţările în curs de dezvoltare, completând astfel activităţile Băncii Mondiale care se desfăşoară cu precădere la nivel guvernamental. Corporaţia Financiară Internaţională realizează aceasta în primul rând prin trei tipuri de activităţi:

  • finanţarea de proiecte ale sectorului particular;
  • sprijinirea societăţilor din ţările în curs de dezvoltare în vederea mobilizării finanţelor pe pieţele internaţionale;
  • acordarea de servicii de consiliere şi asistenţă tehnică firmelor şi guvernelor*.

Consiliul Guvernatorilor deleagă multe dintre puterile sale Consiliului de Directori, compus din Directorii Executivi ai Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care reprezintă ţările membre ale Corporaţiei Financiare Internaţionale şi care are şi atribuţia de a examina toate proiectele. Corporaţia Financiară Internaţională este afiliata la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, dar are propriul capital, statut şi personal. Deşi, în general, activitatea Corporaţiei Financiare Internaţionale se derulează independent de cea a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cele două instituţii îşi coordonează activitatea în multe domenii.

Deci, Corporaţia Financiară Internaţională joacă un rol de catalizator, stimulând şi mobilizând investiţiile private* în ţările membre demonstrând că investiţiile în aceste ţări pot fi profitabile. De când a fost fondat în 1956, şi până în iunie 2001, Corporaţia Financiară Internaţională a investit mai mult de 29 miliarde dolari pentru 2446 companii în 136 de ţări.

Pe baza proiectelor, Corporaţia Financiară Internaţională împrumută şi, în acelaşi timp obţine o participare directă la capitalul social al firmelor din ţările în curs de dezvoltare fără a cere garanţii guvernamentale. Pentru a fi eligibile în vederea finanţării de către Corporaţia Financiară Internaţională, proiectele trebuie să fie profitabile pentru investitori, să aducă foloase economiei ţării gazdă şi să satisfacă condiţii stringente de protecţie a mediului înconjurător. Corporaţia Financiară Internaţională finanţează proiecte din toate ramurile economiei, de la producţie la turism, de la afacerile legate de agricultură la minerit. Pentru un proiect, valoarea maximă pe care o poate oferi Corporaţia Financiară Internaţională este de 25% din costurile totale estimate sau în cazuri excepţionale, se ajunge până la 35% pentru proiectele mici. Pentru proiectele de dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională poate oferi până la 50% din costul total, cu condiţia ca investiţia să nu depăşească 25% din capitalizarea totală a companiei. În medie,  pentru fiecare dolar investit de Corporaţia Financiară Internaţională, alţi investitori sau creditori vor oferi aproximativ 5$. Investiţiile Corporaţiei Financiare Internaţionale se înscriu, în general, între 1 milion şi 100 milioane de dolari. În afară de finanţarea activelor direct productive, fondurile Corporaţiei Financiare Internaţionale pot fi folosite şi pentru capitalul circulant permanent, cu condiţia ca necesarul de capital circulant să fie inerente cerinţelor specifice ale proiectului.

            Capitalul Corporaţiei Financiare Internaţionale este evaluat la 2,5 mld $ şi este un capital integral, calificativul este triplu A iar la sfârşitul anului 1995, Corporaţia Financiară Internaţională avea cote de participare la 1500 firme şi 174 de ţări membre. Pentru a se putea alătura Corporaţiei Financiare Internaţionale, ţările trebuie mai întâi să fie membre ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

            Sectoarele în care Corporaţia Financiară Internaţională s-a implicat cel mai mult sunt industria materialelor de construcţii şi industria metalurgică. În portofoliul Corporaţiei Financiară Internaţională, acţiunile în ţările cu un venit scăzut au fost în ultimii ani de aproximativ 25 % ceea ce nu demonstrează o lipsă de interes, ci arată cât de greu se poate găsi un proiect solid în aceste ţări (de exemplu Africa).

            Corporaţia Financiară Internaţională s-a implicat activ în procesul de privatizare din ţările Europei de Est, unde în cooperare cu autorităţile organizează licitaţii la care persoanele fizice şi juridice autohtone şi adeseori persoanele juridice străine pot cumpăra diverse firme. Deşi, clienţii Băncii Mondiale sunt guvernele ţărilor membre şi principala instituţie a Grupului Băncii Mondiale, Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, nu acordă împrumuturi firmelor private. In acelaşi timp, una din principalele priorităţi ale băncii este stimularea sectorului privat, deoarece acesta este principala sursă de creştere economică şi de creare de noi locuri de muncă. Ea sprijină un mare număr de sectoare în care dezvoltarea sectorului privat, deschide rapid noi perspective ce de exemplu în finanţe, energie, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiilor, petrol şi gaze şi industrie.

În unele cazuri, Corporaţia Financiară Internaţională oferă, de asemenea, ajutor guvernelor pentru privatizarea întreprinderilor proprietate de stat, strângerea de fonduri private cu grad ridicat de risc şi oferă consultanţa în probleme juridice şi de reglementare. România a devenit membra a Corporaţiei Financiare Internaţionale în 1990.

 

* Corporaţia Financiară Internaţională consiliază firmele din ţările în curs de dezvoltare într-o largă gamă de probleme, incluzând restructurarea fizică şi financiară; formularea planurilor de afaceri; identificarea pieţelor, produselor, tehnologiilor şi partenerilor financiari şi tehnici şi mobilizarea fondurilor pentru finanţarea proiectelor. Serviciile de consiliere pot fi prestate în contextul unei investiţii sau contra unei taxe, independent, conform uzanţelor pieţei. Totodată, Corporaţia Financiară Internaţională consiliază guvernele în probleme legate de îmbunătăţirea climatului în care se desfăşoară investiţiile particulare. De exemplu, le asista în dezvoltarea pieţelor de capital interne şi restructurarea şi privatizarea întreprinderilor de stat. Serviciul de Consiliere pentru Investiţii Străine, deţinut împreună de Corporaţia Financiară Internaţională şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, oferă consiliere în problema atragerii investiţiilor străine directe.

* Deşi este in principal un finantator al proiectelor integral particulare, Corporaţia Financiară Internaţională poate asigura finanţări şi pentru o societate cu o anumită proporţie din capital în proprietatea statului, cu condiţia ca afacerea să fie în principal controlată şi condusă pe baze comerciale. Pot fi finanţate companii care sunt integral proprietate indigenă, precum şi societăţile mixte între parteneri străini şi acţionari locali. Pentru a asigura participarea investitorilor si a creditorilor pentru sectorul prtivat, Corporaţia Financiară Internaţională limitează propriul aport în numele său, pe care poate să-l ofere pentru un singur proiect.