Pin It

Este dificil de apreciat momentul exact al apariţiei Constituţiei în lume. Cei ce iau în considerare numai constituţiile scrise, pornesc de la Constituția SUA din 1787 și cea franceză din 1791 sau de la declaraţiile de drepturi din cele două state, considerate acte constituţionale. Cei ce au în vedere şi constituţiile cutumiare sau semi-cutumiare, pornesc în general de la Constituția Marii Britanii.

Primele constituţii scrise au fost precedate de „Declaraţii de drepturi", aşa cum au fost „Declarația de independenţă a statelor nord-americane„ din 4 iulie 1776 şi „Declaraţia franceză a drepturilor omului şi ale cetăţenilor" de la 1789. Aceste acte, care în concepţia unor autori sunt adevărate constituţii, au constituit baza viitoarelor legi fundamentale.