Pin It

Conţinut ul normativ al Constituţiei este un conţinut complex, cuprinzând principiile fundamentale în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale, culturale, juridice etc. Conţinutul reglementărilor constituţionale oferă Constituţiei caracterul de lege fundamentală pentru ca relaţiile sociale ce formează obiectul acestor reglementări sunt relaţii fundamentale şi sunt esenţiale pentru instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii de stat. Majoritatea constituţiilor, în textul său, prevăd că ele se adoptă de popor și din numele său. În Constituţia SUA este folosită formula ..Noi, poporul Statelor Unite aleAmericii...", Germania -...Poporul german... a adoptat fiind deţinătorul puterii prezenta Lege Fundamentală", Franţa  - ”Poporul francez a aprobat... Legea Constituţională.

Conţinutul normativ al Constituției din majoritatea statelor cuprind norme ce se referă la: forma de guvernămînt, structura de stat, regimul politic al statului, fundamentele politice, economice, sociale şi religioase ale statului, statutul juridic al persoanei, separația puterilor în stat, controlul constituţionalităţii legilor, drepturile și îndatoririle cetăţenilor etc, iar în preambulul Constituţiei RM sunt incluse și valorile supreme ale poporului nostru, cum ar fi: statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic.