Pin It

Cunoaștem mai multe criterii de clasificare a constituţiilor, şi anume:

  1. a) în dependență de forma de exprimare avem:

Constituțiile nescrise sau cutumiare sunt compuse din reguli cu privire la organizarea puterii ce nu au forma unui izvor normativ scris, dar există în realitate şi se aplică temporar în rezultatul unor lovituri de stat sau revoluții.

Constituţiile scrise sunt compuse dintr-un sigur act normativ codificat sau din mai mutre legi constituţionale.

  1. b) în dependenţa de procedura de revizuire, constitutiile se impart în:

Constituţiile rigide sunt acele constituţii care stabilesc, prin normele sale constituţionale, o procedură complicală de modificare sau prevăd o perioadă în care o parte sau întreaga Constituţie nu poate fi modificată.

Constituţiile flexibile pot fi modificate de către legiuitor printr-o procedură similară cu cea de modificare a unei legi ordinare.

  1. c) În dependenţa de regimul politic:

Constituţiile democratice prevăd drepturile şi libertăţile cetăţenilor, principiul pluri-partidismului, separaţia puterilor în stat şi dreptul cetăţenilor de a participa şi a alege organele statale.

Constituţiile autoritare limitează drepturile cetăţenilor şi promovează politica şi ideologia unui singur partid.

d)În dependenţă de durata în timp avem constituții:

-permanente- majoritatea constituţiilor lumii;

-temporare - se adoptă pe o anumită perioadă de timp, prealabil stabilit, în cazuri excepţionale.

Structura Constituţiei. Structura desemnează elementele ce alcătuiesc „corpul” Constituţiei şi legăturile specifice dintre acestea. Majoritatea constituţiilor scrise sînt structurate în titluri, capitole, secţiuni si articole.