Pin It

Orice Constituţie este supusă modificării, indiferent care ar fi forma. De obicei, modificarea, ca şi procedura de revizuire sînt expres prevăzute chiar în textul legii fundamentale. În sistemul constituţiilor considerate ”rigide", orice modificare constituţională cuprinde întotdeauna o majoritate coastituțională de 2/3 la nivelul întregului Parlament, dar şi un referendum popular, în care majoritatea cetățenilor trebuie să se pronunţe în favoarea modificărilor constituționale. Constituţiile rigide subliniază valoarea şi autoritatea supremaţiei Constituției, promovînd un sistem de valori în cadrul căruia o schimbare trebuie efectuată întotdeauna în anumite forme și proceduri, diferite de acelea ale legilor ordinare.

Constituția RM se atribuie la categoria constituțiilor rigide. Procedura de revizuire a Constituției cuprinde 5 etape:

  • inițiativa de revizuire;
  • dezbaterea inițiativei de revizuire de către autoritatea publică competentă;
  • adoptarea legii de revizuire;
  • promulgarea legii de revizuire;
  • publicarea legii de revizuire.
  1. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei. În conformitate cu prevederile art. 141 din Constituţie,iniţiativa revizuirii poate aparţine:

- unui număr de cel puţin 200.000 de cetăţeni ai Republicii Moldov cu drept de vot;

- unui număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;

 -Guvernului.

  1. Dezbaterea inițiativei de revizuire de către autoritatea publică competentă. Președintele Parlamentului sau vicepreședinții lui înaintează proiectul de lege spre dezbatere și avizare Comisiei permanente sesizate în fond de competentă ce ţine proiectul respectiv.

Pentru dezbaterea proiectului de lege constituţională, se cer în mod obligatoriu avizele tuturor comisiilor permanente, avizul Direcţiei juridice a Aparatului Parlamentului, precum şi cel al Guvernului în caza când iniţiativa nu-i aparţine. În baza avizelor menţionate, Comisia specială sau comisia permanentă sesizată în fond întocmeşte un rapot asupra proiectului de lege constituţională şi-l prezintă Biroului permanent, împreună cu avizul Curţi Constituţionale.

Decizia asupra proiectului de lege consitituţională dezbătut în prima lectură se adoptă de către Parlament, sub formă de hotărâre, cu votul majorității deputaţilor prezenţi.

După aprobarea proiectului de lege constituţională în prima lectură, Președintele Parlamentului cere opinia deputaţilor privind punerea la vot a proiectului în a doua lectură sau transmiterea acesteia comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond pentru examinarea amendamentelor şi pregătirea proiectului pentru dezbaterea în a doua lectură. Apoi, se va pune la vot în lectura a doua şi definitivă. Dezbaterea proiectului de lege în a treia lectură se va efectua la decizia Parlamentului în cazul proiectelor de legi constituţionale, proiectelor de legi organice în problemele bugetului, finanţelor, economiei care necesită considerabile cheltuieli financiare, precum şi în cazul tratatelor internaţionale.

III. Adoptarea legii de revizuire a Constituţiei. Aceasta este activitatea finală a deputaţilor prin care se acordă proiectului  calitatea de lege. Conform art.74 din Constituţia R.M. legile constituționale se adoptă cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi.

  1. Promulgarea legii de revizuire a Constituţiei. Legile, inclusiv legile de revizuire a Constituţiei adoptate de Parlament, se promulgă de Președintele RM conform art.74 din Constituţia RM. Președintele, care este şef al statului, este, totodată, şi un garant al securității actelor normative, astfel, dacă voinţa legiuitorului contravine unor principii generale, atunci Preşedintele RM poate cere Parlamentului, doar o singură dată reexaminarea legii pentru orice motive ce fac ca legea în ansamblu sau o parte a ei inacceptabilă.
  2. Publicarea legii de revizuire a Constituției. Legile de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al RM.