Pin It

Statul este o persoană juridică. În cadrul statului şi în temeiul şi în condiţiile legii, există numeroase alte persoane morale de drept public sau de drept privat (ex. Comuna, oraşul, asociaţii, societăţi, etc.). O altă calitate, specifică şi exclusivă a statului este suveranitatea.

Conceptul de suveranitate a poporului reprezintă un principiu de bază al sistemului de guvernare. Pe acest principiu se întemeiază mai târziu conceptul modern de democraţie reprezentativă.

Autoritatea statală este deci o autoritate suverană şi tocmai de aceea o autoritate exclusivă.

Statul exercită o autoritate exclusivă, manifestată sub trei aspecte:

  • § Plenitudine
  • § Exclusivitate
  • § Opozabilitate faţă de orice alt stat

Plenitudinea - indică faptul că statul exercită, în limitele sale teritoriale, plenitudinea funcţiilor sale (ex. statul, prin organele sale reprezentative legiferează, organizează administraţia, armata şi forţele de poliţie, stabileşte instanţele de judecată

Exclusivitatea - indică faptul că pe teritoriul său, statul exercită în mod liber întreaga sa autoritate, fiind exclusă intervenţia sau amestecul altui stat. Un stat suveran are însă dreptul să accepte o diminuare a suveranităţii sale.

Aspectul opozabilităţii este conferit, în primul rând, de legitimitatea şi recunoaşterea internaţională a constituirii unui stat pe un anumit teritoriu. Un teritoriu poate aparţine unui stat doar în mod legal şi legitim.