Pin It

Dacă tratatul şi cutuma sunt considerate izvoarele principale ale dreptului internaţional, celelalte sunt izvoarele subsidiare (subordonate):

- principiile generale de drept;

- hotărârile instanţelor internaţionale judecătoreşti şi arbitrale;

- doctrina;

- actele unilaterale;

- legislaţia internă şi hotărârile judecătoreşti interne;

- echitatea.