Pin It

Marketingul reprezintă procesul social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare.

      O definiţie cuprinzatoare a marketingului trebuie să includă următoarele trei elemente:

 • o concepţie modernă în orientarea întreprinderilor;
 • concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice;
 • programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice de lucru.
 1. a) Noua concepţie sau optică caracteristică marketingului înseamnă:
  • în primul rând ca orientarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor economice să se alinieze scopului satisfacerii nevoilor (efective şi potenţiale) ale consumatorilor şi/sau utilizatorilor cu maximum de eficienţă.
 • în al doilea rând, racordarea permanentă a activităţii întreprinderii la cerinţele mediului, printr-un set de strategii de adaptare a ofertei la cerinţele, exigenţele şi dorinţele reale ale consumatorilor.
 • în al treilea rând, preocuparea permanentă din partea întreprinderii de a adopta o atitudine ofensivă faţă de mediul în care evoluează şi îşi desfăşoară activitatea.
 1. b) Marketingul implică desfăşurarea unor activităţi practice în măsură să faciliteze materializarea noii orientări a întreprinderii. Este vorba, pe de o parte, de activităţile şi operaţiunile obişnuite prin care întreprinderea îşi utilizează resursele materiale, financiare şi umane şi obţine anumite bunuri sau servicii, aliniate necesităţilor pieţei, şi, pe de altă parte, de activităţile specifice marketingului care materializează noile raporturi ale întreprinderii cu exteriorul.
 2. c) Desfăşurarea activităţilor întreprinderilor în noua optică cere utilizarea unui instrumentar ştiinţific de marketing care să asigure:
 • cercetarea pieţei şi a nevoilor de consum;
 • obţinerea setului de informaţii necesare procesului decizional.