Pin It

Cunoaștem două moduri generale de dobândire a cetăţeniei, şi anume: dobândirea cetăţeniei în baza unor efecte de drept şi dobândirea cetăţeniei prin intermediul unui act juridic.

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova are loc în baza următoarelor temeiuri: naştere; recunoaştere; înfiere; redobândire; naturalizare, în mod excepţional, legea admite dobândirea cetăţeniei Republicii şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

  1. a) Dobândirea cetăţeniei prin naștere. În baza acestui temei se consideră cetăţean al Republici Moldova copilul: născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al RM; născut pe teritoriul RM din părinţi apatrizi.
  2. b) Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere, în virtutea căruia calitatea de cetăţeni ai RM sunt persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare. Sunt recunoscuţi, de asemenea, ca cetăţeni ai RM persoanele care nu deţin cetăţenia unui alt stat, care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai RM, şi anume:

 1) persoanele născute pe teritoriul RM sau persoanele care au avut unul dintre părinţi sau bunici născuţi pe teritoriul dat;

 2) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M- urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul RM;

3) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul RM începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

  1. c) Dobândirea cetăţeniei prin înfiere presupune că copilul apatrid dobândeşte automat cetăţenia RM prin înfiere, daca înfietorii sau unul dintre ei sunt cetăţeni ai țării. Copilul apatrid, înfiat de soţi, unul dintre care este cetăţean al RM, iar celălalt cetăţean străin, adoptă cetăţenia convenită de înfietori.
  2. d) Redobândirea cetăţeniei - persoana care a avut anterior cetățenia RM o poate redobândi la cerere, păstrându- și, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a retras cetăţenia RM pentru că a săvârşit fapte deosebit de grave prin care s-au adus prejudicii esenţiale statului nu o mai poate redobândi.
  3. e) Dobândirea cetăţeniei la cerere naturalizare - cetăţenia RM se poate acorda la cererea persoanei care a împlini vârsta de 18 ani şi care, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază legal şi obişnuit aici cel puţin 10 ani sau este căsătorită cu un cetăţean al RM de cel puţin 3 ani sau domiciliază legal şi obişnuit nu mai puţin de 3 ani la copii inclusiv înfietori şi înfiaţi cetăţeni ai RM sau domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul RM timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 La fel, cetăţenia RM se acordă la cerere apatrizilor şi refugiaţilor recunoscuţi, care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul RM nu mai puţin de 8 ani.

Sînt cunoscute următoarele modalităţi de pierdere a cetățeniei: renunţarea la cerere; retragerea cetăţeniei în temeiul legii sau al unei hotărâri judecătoreşti cu caracter de sancţiune pentru condiţii cauzatoare de prejudicii intereselor statului său, când naturalizarea a fost obţinută prin fraudă etc. Pierderea cetăţeniei poate să intervină şi în legătură cu dobândirea unei alte cetăţenii, de pildă prin înfiere sau căsătorie.

Renunţarea la cetăţenia RM se permite, cu condiţia ca persoanele respective să nu devină apatrizi. Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani.

Retragerea cetăţeniei RM apare ca o sancţiune care se aplică unei persoane și poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui RM.