Pin It

Procedura acordării sau retragerii cetăţeniei este stipulată în Legea cetăţeniei Republicii Moldova din 2 iunie 2000, nr. 1024-XIV. Cererea privind cetăţenia RM se adresează Preşedintelui RM şi se depune, personal sau prin mandatar, la organul afacerilor interne în a cărui rază îşi are domiciliul solicitantul iar în cazul persoanei cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a RM.

Potrivit articolului 34 propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei RM se vor înainta Preşedintelui RM de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene direct sau prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau al instituţiilor consulare ale RM.