Pin It

Dubla cetăţenie apare pe două căi: în situaţia dobândirii cetăţeniei prin naştere şi în cazul naturalizării. Astfel copilul născut din părinţi cetăţeni ai unui stat, în care se aplică principiul dreptului sângelui, pe teritoriul altui stat, a cărui legislaţie consacră principiul dreptului solului va căpăta cetăţenia ambelor state.

Prin naturalizare, dubla cetăţenie apare dacă persoana care dobândeşte o nouă cetăţenie la cerere, prin căsătorie, înfiere etc. şi nu pierde vechea sa cetăţenie. De regulă, persoanele care aparţin statului RM au o singură cetăţenie - cetăţenia RM. Constituţia RM interzice cetăţenilor RM să aibă şi cetăţenia altor state, cu excepţia cazurilor când între Republica Moldova şi un alt stat există un acord prin care este admisă cetăţenia dublă. Persoana care are cetăţenia altui stat este obligată să prezinte odată cu depunerea cererii de acordare a cetăţeniei RM un act care să dovedească că persoana respectivă a renunţat la cetăţenia străină.

Admiterea pluralităţii de cetăţenii în RM a fost condiţionată de semnarea la Strasbourg, la 3 noiembrie 1998, a Convenţiei europene cu privire la cetăţenie, care prevede acordarea dreptului dublei cetăţenii în cazurile căsătoriilor mixte, naşterii copiilor din căsătorii mixte, înfierii copiilor, cetăţeni ai RM, de către cetăţeni străini.