Pin It

În conformitate cu art. 27 din Constituţia RM în ţara noastră dreptul la libera circulaţie este garantat şi oricărui cetăţean al RM îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară. Cetăţenii RM au dreptul de a ieşi şi intra în țară în baza paşaportului, iar refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberat de organele competente. Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în RM numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial, în declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state. La ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în RM, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali -consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.

Cetăţenii străini şi apatrizii pot ieşi şi intra în RM în baza documentelor valabile de trecere a frontierei de stat, care sunt recunoscute sau acceptate în RM, şi a vizei, dacă acordurile internaţionale nu stabilesc altfel.