Pin It

Dreptul consular este o ramură a dreptului internaţional care cuprinde totalitatea normelor juridice destinate reglementării relaţilor dintre state în domeniul problemelor consulare. Dreptul consular stabileşte statutul juridic al consulatelor, privilegiile şi imunităţile consulare, numirea consulilor, recunoaşterea lor, drepturile şi obligaţiile acestora etc.

În literatura de specialitate este dată o analiză detaliată atât noţiunii de drept consular, cît şi practicii consulare din diverse ţări.693

Prof. Dr. Ion M. Anghel defineşte dreptul consular ca  „…o parte a dreptului internaţional,   ce reprezintă totalitatea normelor şi regulilor care reglementează relaţiile consulare, organizarea şi funcţionarea oficiilor consulare, statutul juridic al oficiilor consulare şi a personalului acestora”.694

Aurel Bonciogconsiderăcă „Dreptulconsularesteoramurădistinctăadreptuluiinternaţional, care reglementează raporturile bilaterale ale statelor în vederea asigurării reciproce a intereselor lor, preponderent economice, dar şi culturale, ştiinţifice şi de tutelă juridică în exterior a propriilor cetăţeni, prin folosirea instituţiilor specializate, care sînt oficiile consulare sau secţiile consulare ale ambasadelor; el stabileşte limitele şi domeniile de exercitare a funcţiilor consulare, garantează drepturile, imunităţile şi privilegiile oficiilor consulare şi personalului acestora”.695

Dreptul consular, ca o parte a dreptului internaţional, are legături cu multe alte ramuri de drept: dreptul public  stabileşte statul ca subiect de drept intern, care poate numi sau accepta  un consul, determină condiţia cetăţeniei, statutul juridic al apatrizilor, de care trebuie să ţină seama consulul în activitatea sa; dreptul administrativ orânduieşte ierarhia consulilor în siste- mul administraţiei de stat şi drepturile acestora în calitatea lor de funcţionari de stat; dreptul civil reglementează condiţiile de validitate ale actelor juridice, modul de naştere şi de încetare a personalităţii juridice a persoanelor pe care le reprezintă şi le apără funcţionarul consular; dreptul internaţional privat reglementează conflictele de legi cu privire la domiciliu, la căsătorii, la succe- siuni; dreptul comercial trebuie avut în vedere la acordarea asistenţei şi protecţiei navelor; dreptul fi- nanciar reglementează obligaţiile şi modul de încasare a taxelor consulare pentru serviciile făcute; dreptul notarial reglementează forma în care se întocmesc anumite acte notariale; dreptul penal trebuie avut în vedere atunci când intervine consulul, atât pentru protecţie, cît şi în cazurile de extrădare; dreptul diplomatic stabileşte ceremonialul consular.696