Pin It

După criteriul conţinutul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, vom clasifica drepturile fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova:

Prima categorie o formează inviolabilităţile, adică acele drepturi fundamentale, care asigură viaţa, posibilitatea de mişcare a individului, asigură siguranţa lui fizică, a domiciliului său (dreptul la viaţă, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la libera circulaţie, dreptul la căsătorie, la ocrotirea familiei şi a copilului).

A doua categorie o formează drepturile social-economice şi culturale, adică acele drepturi care asigură dezvoltarea materială şi culturală a persoanei permiţând acesteia să participe la viaţa socială (dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învăţătură, dreptul la asigurare materială în caz de bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă, dreptul tinerilor la asigurare din partea statului a condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice şi intelectuale, dreptul la proprietate, dreptul la moştenire, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de a te bucura de cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poţi atinge).

A treia categorie o formează drepturile exclusiv politice, adică drepturile care prin conţinutul lor pot fi folosite numai pentru participarea cetăţenilor la conducerea statului, la guvernare ( drepturile electorale).

A patra categorie o formează drepturile social-politice, adică acele drepturi care pot fi exercitate de cetăţeni, la alegerea lor, atât în vederea asigurării dezvoltării lor materiale, cât şi în scopul participării lor la conducerea de stat (libertatea conştiinţei, libertatea cuvântului, libertatea presei, dreptul de asociere, libertatea întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor, secretul corespondenţei şi al convorbirilor telefonice, dreptul la informaţie).

A cincea categorie o formează drepturile-garanţii, adică dreptul de petiţionare şi dreptul celui vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat de a cere organelor competente, în condiţiile prevăzute de lege, anularea actului şi repararea pagubei.