Pin It

Constituţia declară poporul drept deţinător al suveranităţii naţionale. Suveranitatea este exercitată din numele poporului de către reprezentanţii aleşi. Cetăţenii exercită suveranitatea prin intermediul dreptului lor la vot, ei fiind titularii drepturilor electorale.

 Ţinem să identificăm principalele noţiuni ce ţin de principiul dat, şi anume:

Drepturi electorale sunt drepturi politice fundamentale ale cetăţenilor prin care aceştia exercită puterea de stat - dreptul de a alege, dreptul de a fi ales şi dreptul de revocare.

Referendumul este scrutinul prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, având drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.

Dreptul de a alege, conform legislaţiei Republicii Moldova, îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

Dreptul de a fi ales îl au doar cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care întrunesc condiţiile prevăzute de Codul Electoral.

Revocarea - retragerea de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupă o funcţie publică eligibilă, precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local.