Pin It

Din principiul jurisdicţiei şi controlului statului de lansare rezultă şi principiul răspunderii. În acest sens, Tratatul cu privire la spaţiul cosmic din 1967 prevede, în art. VII, că statele sînt responsabile pe plan internaţional pentru daune cauzate unui alt stat sau persoanelor fizice sau juridice, de obiecte lansate în spaţiul cosmic de ele sau de părţile lor componente, indiferent dacă aceste daune se produc pe pământ, în aer sau în spaţiul cosmic.814

Convenţia cu privire la răspunderea internaţională din 1972 stabileşte reglementări detaliate privind răspunderea pentru daune cauzate de obiectele lansate în spaţiul cosmic. Menţionăm în- deosebi faptul că prin convenţie se introduce răspunderea obiectivă absolută a statului de lansare pentru daunele cauzate de obiectul său spaţial la sol sau aeronavelor în zbor şi răspunderea bazată pe culpă pentru daunele cauzate în orice alt loc decât la sol unui obiect spaţial al unui stat de lan- sare sau persoanelor ori bunurilor aflate la bordul unui obiect spaţial de către un obiect spaţial al unui alt stat de lansare.815

În legătură cu problema răspunderii pentru daune cauzate pe teritoriul altui stat, menţionăm cazul satelitului sovietic „Cosmos—954”, care, în 1978 s-a dezintegrat în spaţiu şi unele părţi (resturi radioactive) ale acestuia au căzut pe teritoriul Canadei. Cazul a fost soluţionat pe cale amiabilă, în cadrul diplomatic şi fosta URSS a plătit compensaţii Canadei in valoare de 3 milioane dolari canadieni pentru pagubele cauzate în legătură cu investigaţiile pentru găsirea resturilor sa- telitului, precum şi pentru decontaminarea zonei.

De menţionat, că conţinutul negocierilor canadiano-sovietice pentru soluţionarea acestui caz nu au fost date publicităţii, însă în literatura de specialitate discuţiile cu privire la accidentul pro- vocat de „Cosmos—954” s-au axat la două probleme: 1) dacă daunele cauzale, întrucât erau pro- vocate de resturi radioactive, cad sau nu sub incidenţa art. l din Convenţia privind răspunderea pentru daune cauzate de obiecte spaţiale; 2) dacă acest caz a fost soluţionat pe baza Convenţiei privind răspunderea sau şi a Tratatului cu privire la spaţiul cosmic din 1967 ori pe baza prin- cipiilor generale de drept internaţional. Pentru ambele probleme s-au emis opinii atât negative cât şi pozitive. Una dintre opiniile pozitive afirmă că nu poate să existe nici un dubiu asupra aplicabilităţii Convenţiei la soluţionarea incidentului soviet o-canadian.

Dealtfel, incidente sau accidente s-au mai produs de-a lungul timpului, de exemplu, în oc- tombrie 1995, o rachetă americană cu un satelit la bord a explodat la 45 de secunde de la lansarea de pe rampa NASA de la Wallops Island (Virginia), fără a produce victime, după cum au anunţat autorităţile americane, şi fără a afecta teritoriul unui alt stat. În februarie 1996, la 20 de secunde după lansare, racheta chinezească de tip,,I,ong March 3B” a explodat şi s-a prăbuşit. Autorităţile chineze nu au furnizat date, privind posibilele victime sau pagube.