Pin It

Teledetecţia (remote sensing) este o metodă prin care se poate determina natura şi starea re- surselor naturale, elementelor naturale şi elementelor mediului înconjurător al pământului prin observaţii şi măsurători executate de pe obiecte lansate în spaţiul cosmic.817

Comitetul special al O.N.U pentru utilizarea paşnică a spaţiului cosmic (COPOUS) a creat, în 1971, un grup de lucru special destinaţia căruia era de a perfecta cadrul juridic al teledetecţiei prin sateliţi.

După lungi dezbateri, Subcomitetul juridic al COPOUS a elaborat 15 principii privind teledetecţia, adoptate de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia nr.14/65 din 11 decembrie 1986.

Cea mai importantă problemă în acest context este cea a rolului suveranităţii. Teledetecţia se efectuează prin sateliţii unui stat cu o tehnologie avansată asupra teritoriilor altor state care n-au posibilităţi să o efectueze şi constă în stabilirea bogăţiilor subsolului acelor state.

Principiul I a enunţat ca scopuri ale teledetecţiei îmbunătăţirea folosirii resurselor natura- le, utilizării pământurilor şi protecţiei mediului. Principiul XIII obligă statul senzor să accep-   te consultaţii cu statul supus teledetecţiei, să înlesnească posibilităţile pentru participare şi să sporească beneficiile comune.

Ca o reglementare generală, principiul XII a căutat să găsească o convergenţă între drepturile suverane ale statului pentru care s-a efectuat teledetecţia şi suveranitatea statului care o execută. Acest principiu recunoaşte dreptul statului ce efectuează teledetecţia de a culege informaţiile res- pective şi acordă statului pe teritoriul căruia s-a efectuat teledetecţia accesul la informaţiile ob- ţinute, afirmând dreptul suveran al acelui stat asupra acestor informaţii.

Nevoile ţărilor în curs de dezvoltare au fost afirmate expres în principiile II, IX şi XII. Potri- vit principiului XII, toate statele, indiferent dacă sunt în curs de dezvoltare sau avansate trebuie să aibă acces la produsul teledetecţiei, pe o bază nediscriminatorie şi în condiţii rezonabile de plată.

Se prevede astfel că statul supus teledetecţiei va avea acces la informaţia analizată privind teritoriul sub jurisdicţia sa, informaţie aflată în posesia oricărui stat care participă, la activităţi de teledetecţie, în condiţiile egale, luând în mod special în considerare nevoile şi interesele ţărilor în curs de dezvoltare.

În acelaşi sens, nevoile speciale ale ţărilor în curs de dezvoltare au fost afirmate expres în prin- cipiile II, IX, XV, iar statele ce efectuează teledetecţia şi-au asumat obligaţia să nu facă discriminări pe motive legate de condiţiile de dezvoltare economică, socială, ştiinţifică şi tehnologică ale state- lor respective. Toate statele în curs de dezvoltare sau avansate urmează să aibă acces la rezultatul teledetecţiei pe o bază nediscriminatorie şi în condiţii rezonabile în ceea ce priveşte costurile.

În esenţă s-a căzut de acord ca suveranitatea naţională să fie aplicată în aşa fel încât să facili- teze cooperarea internaţională şi să contribuie la atingerea scopurilor comunităţii mondiale.