Pin It

Unele organizaţii internaţionale818 şi în primul rând Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.), Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (O.A.C.I.), Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (U.I.T.) şi altele îndeplinesc un rol important în promovarea şi dezvoltarea reglementărilor de drept internaţional al spaţiului cosmic. La acestea se adaugă şi activitatea organizaţiilor negu- vernamentale (O.N.G.), cum sunt: Federaţia Internaţională de Astronautică (I.F.A.), Institutul Internaţional de Drept Cosmic (I.I.S.L.) şi alte organizaţii.819

În vederea desfăşurării activităţilor comerciale spaţiale s-au creat şi organizaţii internaţionale speciale, cu participare generală sau regională. Dintre cele cu participare generală, menţionăm: Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin Sateliţi (INTELSAT), creată prin acordurile din 1971, la care participă peste 130 de state; INTERSPUTNIK, creată în 1971 de către fosta

U.R.S. S. şi alte state socialiste, organizaţie care s-a reorganizat şi în prezent pretinde să-şi reia activităţile; Organizaţia Internaţională pentru Sateliţi Maritimi (INMARSAT), creată în 1976 pen- tru activitatea sateliţilor care supraveghează navigaţia maritimă.

Referitor la sfera regională, ne referim la: Organizaţia Europeană pentru Sateliţi de Telecomunicaţii (EUTELSAT), creată în 1976; Organizaţia în domeniul sateliţilor pentru statele arabe (ABABSAT), creată în 1977; Agenţia Europeană Spaţială (ESA), creată în 1972 şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), creată în 1983.