Pin It

Dezvoltarea dreptului internaţional cosmic va fi, neîndoielnic, impulsionată şi de legile naţionale, în materie, existente în mai multe state şi în primul rând în S.U.A., Rusia şi statele Uniunii Europene.820

Dreptul naţional privind spaţiul cosmic este un ansamblu de norme juridice destinate reglementării relaţiilor dintre subiectele de drept naţional apărute în legătură şi ca rezultat al activităţii acestora în domeniul explorării şi utilizării spaţiului cosmic.

Primele reglementări în domeniul dreptului cosmic în S.U.A. au apărut încă din 1958, când a fost adoptată Legea cu privire la activitatea în domeniul aeronauticii şi spaţiului cosmic, în baza căreia a fost mai apoi creată şi Administraţia Naţionala Spaţială şi de Aeronautică (N.A.S.A.). Aces- te reglementări au fost extinse şi consolidate în baza Legii cu privire la sateliţii de telecomunicaţii din 1962, Legii cu privire la lansarea în spaţiul cosmic a sateliţilor comerciali din 1984, rectificată în 1988, Legii cu privire la comercializarea teledetecţiei prin sateliţi, modificată în 1992.

Astfel de legi au fost adoptate şi în alte state ca Franţa (Legea cu privire la organizarea Cen- trului Naţional de Cercetări Spaţiale, din 1961), Suedia (Legea cu privire la activitatea spaţială, din 1982), Marea Britanie (Legea cu privire la spaţiul cosmic, din 1986), Italia (Legea cu privire la organizarea Agenţiei Naţionale Spaţiale, din 1988), Rusia (Legea cu privire la activitatea spaţială, din 1993), Africa de Sud (Legea cu privire la spaţiul cosmic, din 1993), Japonia, Brazilia, Argen- tina, India etc.