Pin It

Referendumul se exprimă în procedura democraţiei directe prin care conducerea unei ţări se adresează poporului, fără intermediari pentru a-l consulta în probleme majore, de regulă, pentru textul Constituţiei, alegerea formei de guvernământ sau în probleme de autodeterminare ca stat. În conformitate cu art. 75( 1) din Constituţia RM, cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sunt supuse referendumului. Deosebirea principală a procedurii de alegeri şi procedura referendumului constă în obiectul de exprimare a voinţei alegătorilor. Acest obiect la alegeri îl prezintă candidatul în deputaţi sau altă funcţie din afara instituţiei reprezentative, iar la referendum obiectul de exprimare a voinţei nu este persoana (candidatul), ci o anumită problemă asupra căreia se desfăşoară referendumul - lege, proiect de lege, Constituţie, amendamente la Constituţie, probleme de interes naţional al statului ş.a. Rezultatele referendumului pot fi determinate numai în temeiul sistemului majoritar.

Referendumul este o formă a democraţiei directe, prin care se realizează suveranitatea poporului în cele mai importante probleme de interes naţional şi social, având drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit şi revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului).